Характеристика закладу

Характеристика закладу

Повна назва навчального закладу: Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій.

Адреса коледжу: вул. родини Бобринських, 123, м. Сміла, Черкаська обл., 20702, тел./факс (04733) 4-04-13. Е-mail: tknuft_smеla@ukr.nеt. http://stxt.smila.com.

Банківські реквізити: ВДК р/р 35228283013768 для СКХТ (реєстр. рах. 35221242013159), ДКСУ м. Київ. МФО 820172, код 00389216.

Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій – один з найстаріших навчальних закладів України.

За ініціативи голови Київського відділення Російського Імператорського технічного товариства проф. М.А. Бунге 17 серпня 1884 року відбулося відкриття у м. Сміла дворічних технічних класів. Почесним Попечителем цих класів став, за особистої згоди імператора Олександра ІІІ, граф Володимир Олексійович Бобринський, який значною мірою профінансував їх відкриття. Так був започаткований перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва.

Смілянські технічні класи стали зразком організації навчального процесу. Так, на першій Всеросійській гігієнічній виставці у Санкт-Петербурзі у 1893 році навчальний заклад графів Бобринських отримав Золоту медаль, на XVI Всеросійський Промисловій і Художній виставці 1896 року у Нижньому Новгороді по відділенню народної освіти Смілянські технічні класи отримали диплом І розряду, а на Київській сільськогосподарській виставці 1897 року – презентували власну виставку-вітрину. З 1903 року навчання в Технічних класах тривало 3 роки.

Навесні 1917 року Смілянські технічні класи рішенням Міністерства народної освіти отримали статус середнього хіміко-технічного училища з чотирирічним терміном навчання. З початком Нової економічної політики (1921 року) училище було реорганізоване у технікум харчової промисловості, а наступного року при ньому була відкрита професійна школа, з 1947 року навчальний заклад носить назву Смілянський технікум харчової промисловості.

У 2015 році технікум було перейменовано в Смілянський коледж харчових технологій НУХТ згідно наказу НУХТ від 06 листопада 2015 р. №176 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів»

На сьогодні Смілянський коледж харчових технологій НУХТ має статус вищого навчального закладу 1-го рівня акредитації і з 2003 року входить до складу Національного  університету  харчових  технологій  як структурний   підрозділ   (наказ МОН України №297 від 19.05.2003 р.).

Основними установчими документами, які забезпечують діяльність  Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ є:

Положення про Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, прийняте конференцією трудового колективу СКХТ НУХТ 27 квітня 2016 року та затверджене ректором НУХТ А.І. Українцем 31 травня 2016 року;

Наказ №362-К від 04.08.2003 р. «Про створення Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій”;

Довідка АА №149925 від 25.09.08 р. про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ідентифікаційний код 00389216);

Санітарно-технічний паспорт Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ, затверджений в. о. обов’язки начальника управління Держпродспоживслужби в м. Смілі 01.11.2016 р. (додаток 1).

Свою освітню діяльність Смілянський коледж харчових технологій НУХТ здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від
19.06.2015 р. (серія АЕ №636488).

Коледж здійснює освітню діяльність  за спеціальностями:

 • 181 Харчові технології 
                 технік-технолог з виробництва хліба, кондитерських виробів;
                 технік-технолог цукристих речовин;
 •  133 Галузеве машинобудування 
                технік-механік з ремонту та обслуговуванню обладнання; 
                технік-технолог машинобудування;
 •   151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
                технік–електромеханік з автоматизації виробництва;
               т
  ехнік комп’ютерних систем;
 •   122  Інженерія програмного забезпечення
                технік-програміст;
 •   121 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
                технік-програміст;
 •   073 Менеджмент
                 менеджер; 
 •   075 Маркетинг
                маркетолог.

За роки існування коледж підготував близько 40 тис. фахівців, які працюють на підприємствах та організаціях України, і за її межами. Молодші спеціалісти працюють на підприємствах харчової промисловості України: в цехах, лабораторіях, відділах технічного контролю та інших підрозділах виробництва. 

Смілянський коледж харчових технологій має 3 навчальних корпуси, 2 гуртожитки, навчально-виробничу майстерню, актову та спортивні зали, їдальню на 220 посадкових місць, тренажерну залу, оснащену сучасним спортивним знаряддям.

Загальна площа приміщень 14305,5 м2 , у тому числі – 6442,42 м2 навчальних приміщень.

На одного студента навчальна площа складає – 10,6 м2 фонду.

За роки існування коледж м підготував понад 40 тис. фахівців, які працюють на підприємствах та в організаціях України та за її межами.