Навчальні кабінети, аудиторії, лабораторії

Для проведення навчальних занять коледж використовує три навчально-лабораторних корпуси та майстерню. Загальна площа будівель складає 22915 м².

Всього аудиторний фонд коледжу нараховує 81 аудиторію (55 кабінетів і 26 спеціалізованих лабораторій).

Всі лабораторії і кабінети обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, комп’ютерною та мультимедійною технікою, навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт у повному обсязі.

В коледжі діє комп’ютерний центр, до складу якого входять сім комп’ютерних класів з підключенням до мережі Internet, створених на базі сучасної комп’ютерної техніки, локальна комп’ютерна мережа, а також редакційно-видавнича група, яка займається виданням навчально-методичної літератури та іншої методичної документації.

Крім того з метою більш широкого впровадження  інтерактивних методів навчання за останні роки у коледжі створено два мультимедійних класи (загальною площею 160 м2 на 100 посадкових місць), повністю оснащених сучасною мультимедійною технікою та іншими технічними засобами навчання.

Соціальна інфраструктура коледжу включає їдальню на 220 місць, актову залу на 300 місць, спортивну залу, тренажерну залу, бібліотеку з читальною залою на 60 місць, медпункт, оздоровчий комплекс з тренажерною залою та сауною, а також два гуртожитки загальною площею 5690 м2, в т.ч. 2359 м2 житлової площі.

В гуртожитку створені сприятливі умови для проживання студентів, цікавого  проведення дозвілля. Всі кімнати студентів, що проживають в гуртожитку під’єднані до мережі Internet.

Всі приміщення коледжу відповідають санітарно - технічним вимогам і забезпечують необхідні умови для підготовки фахівців.

Заняття в кабінеті іноземної мови

Кабінет української мови та літератури

Кабінет математики

Кабінет фізики

Кабінет хімії

Семінарське заняття в мультимедійному класі

Конференція з практичного навчання в мультимеійному класі

Заняття в комп’ютерних класах

 

Лабораторія Технохімічного контролю виробництва цукру та цукристих речовин, а також хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв.

Лабораторне заняття з дослідження якості напівпродуктів та готової продукції виробництва.

Лабораторія “Автоматизації технологічних процесів”

Студенти моделюють, досліджують автоматичні системи регулювання. Використовують прикладні програми VisSim, TRACE MODE.

Лабораторія «Промелектроніки, мікроелектроніки, мікро- та комп’ютерної схемотехніки»

Студенти вивчають роботу, моделюють та розробляють електронні схеми систем автоматики.

Лабораторія  «Основ метрології технічного вимірювання та засобів технологічного контролю»

Студенти визначають похибки, та статичні характеристики засобів вимірювання.

Лабораторія  «Електротехніки, теорії електричних і магнітних кіл. Електрообладнання та автоматизованого електроприводу»

Студенти проводять вимірювання електричних величин різними методами та приладами.

Лабораторія  «Схемотехніки і архітектури комп’ютера, обчислювальної та мікропроцесорної техніки»

Студенти вивчають структуру мікропроцесорних засобів та мікроконтролерів, методи їх програмування.

Лабораторія «“Монтажу та налагодження  технічних засобів автоматизованих систем»

Студенти виконують монтаж, наладку та ремонт ТЗА