Обсяги державного замовлення

Кількість місць державного замовлення для вступу  у 2018 році

Спеціальність

Cпеціалізація
(освітня програма)

На базі 9 класів

На базі ПТНЗ (заочна форма)

075 Маркетинг

Маркетингова діяльність

14

0

073 Менеджмент

Організація виробництва

15

0

122 Комп'ютерні науки

Обслуговування програмних систем і комплексів

25

0

133 Галузеве машинобудування 

 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

20

0

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

20

12

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

20

0

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

20

0

181 Харчові технології

 

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

1

0

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

34

15

 

Розділ: