Технології STEM – освіти  на заняттях у коледжі

Україна  інтегрується до європейського та світового освітнього простору, де визначальним вектором  є формування цінностей та компетентностей студентів. 

На жаль,  традиційна освіта  більше зосереджена на набутті студентом знань, що, обтяжуючи   навчання важкозрозумілою термінологією, абстрактними поняттями  і категоріями, часто не  дає практичних навичок , необхідних у житті та роботі за фахом.

Тому перед викладачами постають питання: «Як залучити студента до активного навчання?», «Яким чином змінити освітній процес, щоб у кінцевому результаті отримати різносторонньо підготовлену особистість, здатну себе реалізувати?».

Відповідь наце дає STEM методика, в центрі уваги якої знаходиться практичне завдання чи проблема. Студенти  вчаться знаходити шляхи вирішення не студіюючи  теорію, а безпосередньо шляхом спроб та помилок. Звісно ж за вмілої допомоги викладача. 

Викладач Л.С.Ляшенко разом із студентами групи КВП15 експериментували на тему "Мотивація та оплата праці", застосовуючи технологію QR-кодування. Заняття пройшло емоційно, студенти демонстрували компетентність роботи як автономно так і в команді. Було динамічно та цікаво!

фото: 
Українська