Гуртки

Велика увага в коледжі приділяється гуртковій роботі. За вподобаннями та потребою студентів позакласна робота  спланована наступним чином: працюють 6 предметних гуртків; 9 гуртків технічної творчості; 9 гуртків і клубів за інтересами; 4 факультети народних університетів, 3 спортивних секції, 3 предметних факультативи.

Після проведення моніторингу рівня знань студентів – першокурсників з предметів загальноосвітньої підготовки студентам пропонуються предметні гуртки та факультативні заняття.

Предметні гуртки: фізики, хімії, математики, іноземної мови, мовознавців та літературознавців «Дзвени, слово!» пропонуються студентам, які показали достатній рівень знань з предметів. Систематичне проведення занять, на яких значна увага приділяється фізичному та хімічному експериментам,  поглиблене вивчення предметів дозволяють щороку підтверджувати високий рівень теоретичних та практичних знань студентів на міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах.  Серед таких здобутків є перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Грінвіч». «Орлятко», в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика та Всеукраїнської олімпіади з української мови, літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, а також призові  місця на обласних олімпіадах з математики, інформатики та програмування серед студентів ВНЗ I-II р.а.

Студенти, які мають середній рівень знань з предметів загальноосвітньої підготовки можуть підвищити рівень на предметних факультативних заняттях. В цьому навчальному році для студентів 1 курсу запропоновано 3 предметних факультативи, а саме: з математики, хімії та англійської мови.

Для студентів старших курсів пропонуються гуртки та клуби для розвитку професійних вмінь та навичок, а саме: «Молодий кондитер», гурток дослідницьких робіт, клуб менеджерів, сучасних систем автоматизованого проектування, програмування та 4 гуртки науково – технічної творчості.  Учасники гуртків  науково – технічної творчості неодноразові учасники, а в минулому році студенти відділення інженерної механіки стали призерами Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності, який проводився у  м. Кропивницькому.

 Майбутні програмісти беруть  участь у міжнародних студентських олімпіадах та конкурсах: «ІТ- планета»,   конкурс  компанії Д-Link, «Протоколи, сервісні устаткування», «Використання – 1С:Бухгалтерії»,  з веб-дизайну та «IT-Universe». У 2015 – 2016 н.р. команда коледжу виборола 1 місце серед інших  команд ВНЗ   у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування.

Студенти економічних спеціальностей постійні переможці міського, обласного етапів та призери Всеукраїнського рівня конкурсу захисту бізнес – планів.

Щороку студенти спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» виборюють перемогу  у Всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією» - пекарі - кондитери та стають призерами  у конкурсі «Кращий кулінар», який проходить у Національному університеті харчових технологій.

Обов’язковими для студентів коледжу є відвідування один раз на місяць факультетів народного університету. Для студентів 1 курсу пропонуються заходи, які проводяться факультетом культури. Для студентів 2 курсу – факультету правових знань,  для 3 курсу – факультету «Здоров’я», а  для студентів 4 курсу – заняття факультету економічних знань.

Студенти коледжу  можуть реалізувати свої таланти та здібності в різних видах мистецтва. Учасники народного аматорського ансамблю «Сріблянка», солісти студії «Шанс», актори гуртка історичної драми, танцюристи колективу спортивно – бального танцю «Вересень» та команда коледжу «Смело, товарищи в ногу!» - постійні учасники та  переможці різнорівневих фестивалів, конкурсів та змагань в Україні, добре відомі не тільки в коледжі, а й далеко за його межами. Творчі здібності студентів розвиваються і у соціальному театрі, і на заняттях гуртка екскурсоводів, фото – гуртка,  і у студентській телестудії «Техно - time».

Спортивні секції з дзюдо, футболу та волейболу допомагають нашим студентам відчути себе не тільки різнорівневими чемпіонами, а й головне – вести здоровий способ життя.

У Смілянському коледжі харчових технологій створені всі умови для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей студентів.             

     Предметні гуртки

Гурток з фізики 

Керівник гуртка - Володимир Вікторович Строгецький

Фізичні явища оточують нас усюди. Все, що бачимо навколо, – автомобілі і літаки, залізниця і кораблі, телебачення і автоматика, атомна енергетика і зв’язок, висотні споруди й мости, механізми і двигуни на фабриках, заводах і в побуті – все це працює на основі практичного застосування фізичних законів.

Для поглиблення знань в галузі природничих наук та усвідомлення тісного зв’язку наукових досліджень з виробничими процесами в нашому коледжі для студентів 1-2-х курсів  був створений гурток з фізики, що має дослідницько-експериментальний напрямок.

Програма гуртка спрямована на оволодіння учнями базовими науковими поняттями, розуміння фундаментальних закономірностей природи та технічних систем, цілеспрямоване формування у студентів єдиної природничо-наукової картини світу. Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять зі студентами різного рівня підготовленості. Програма містить теоретичні і практичні заняття.

Вихованці гуртка беруть участь у різноманітних виставках та різнорівневих олімпіадах. У цьому році випускник гуртка Демчук Ярослав виборов 2-ге місце в обласній олімпіаді з фізики серед студентів коледжів та технікумів. У 2017 – 2018 н.р. фізичний гурток продовжить свою роботу і запрошує студентів перших та других курсів до занять.

Для тих, хто любить фізику,

Для тих, хто не любить фізику,

Для тих, хто ще не знає, що він любить фізику,

Гурток прагне довести, що фізика – це цікаво!

Гурток обдарованої молоді з хімії

Керівник гуртка - Cніжана Сергіївна Бачмага

Протягом 2016 – 2017 навчального року працював хімічний гурток, метою якого було підвищення рівня знань та пізнавальної діяльності студентів з природничих наук. На засіданнях гуртка, слухачами якого були обдаровані студенти груп першого курсу, діти розвивали навички розв’язування задач підвищеної складності, проводили цікаві досліди, готувались до участі в хімічній олімпіаді.

Захоплюючим та змістовним був інтерактивний конкурс-гра «Хімія – країна чудес», в якому змагалися дві команди ерудитів та демонструвалися досліди «Яйце, що протидіє закону тяжіння», «Вогонь без сірників», «Феєричний вулкан». 

План роботи гуртка виконаний в повному обсязі. 

Гурток англійської мови для обдарованих дітей

Керівник гуртка - Алла Юріївна Бардадим 

Важливим напрямком освіти на сучасному етапі є організація і проведення науково-пошукової роботи студентів. Потрібно навчити студентів самостійно орієнтуватися у потоках інформації та ефективно її використовувати. Науково-дослідницька діяльність студентів – явище складне, тому що слід враховувати вікові особливості та можливості студентів,  їхню загальноосвітню підготовку та інтереси.

Гурткова робота – поширена форма позакласної роботи. На заняттях гуртка англійської мови студенти удосконалюють свої знання, уміння, навички, засвоюють нову інформацію, з користю проводять дозвілля. Наш гурток об’єднує однодумців, які мають спільні інтереси і полюбляють брати участь у колективних заходах.

Мета гуртка англійської мови:

 • Підвищення інтерес до дисципліни «Іноземна мова»;
 • Поглиблене вивчення матеріалу;
 • Розвиток пізнавального інтересу, розширення кругозору;
 • Розвиток умінь самостійно організувати свою навчальну роботу.

У 2016-2017 н.р. було проведено десять засідань гуртка. Враховуючи зацікавленість студентів країнами, мову яких ми вивчаємо, були проведені такі заходи:

 • Про роль англійської мови у сучасному суспільстві;
 • Велика Британія: перлини британської корони;
 • Зустрічайте Ірландію;
 • Відкрийте для себе Уельс;
 • Роберт Бернс – великий поет Шотландії;
 • Цікаві факти з життя королівської родини;
 • Видатні люди США;
 • Видатні люди Канади;
 • Видатні люди Австралії;
 • Видатні люди Нової Зеландії. 

Гурток «Мовознавців (обдарованої молоді)»

Керівник гуртка – Світлана Вікторівна Яковлєва 

Навчання української мови в гуртках та секціях є важливою складовою навчально-виховного процесу. Відбувається збагачення й розширення знань студентів з рідної мови; створюється інтелектуальний фон, що сприяє свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; розвиваються уміння і навички усного й писемного мовлення, творчі здібності студентів. Гурток є найефективнішою формою позакласної роботи. Під час його проведення практикують різні форми, методи, інноваційні технології: короткі розповіді вчителя, міні – лекції, лінгвістично – пошукові повідомлення учнів, інформації – звіти, спостереження над цікавими мовними явищами, бесіди, конкурси, мовні ігри, самостійні і групові творчі роботи, експерименти.
       Проте головне значення полягає в забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції, що передбачає вміння вільно й доречно користуватися виражально-зображальними можливостями української мови в різних життєвих ситуаціях, незалежно від професійних пріоритетів, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, знати й по­важати мову власного народу.
          Програма гуртка передбачає формування стійкого інтересу студентів до різноманітних мовних одиниць і явищ, типів і стилів мовлення в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Тематичне наповнення кожного заняття допомагає збагатити відповідний понятійний апарат студентів, розвинути пізнавальну сферу та розширити світоглядні обрії, що є важливим компонентом для формування гармонійної особистості в цілому.
           Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності. Досягнення цієї мети передбачає формування в учнів таких компетентностей:

 1. пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;
 2. практичної: вдосконалення орфографічних, пунктуаційних на­вичок, комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності;
 3. творчої: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одини­цями з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, критичності, образності; уміння здобувати знання, визначати специфічні аспекти мовної проблеми, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації;
 4. соціальної: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, уміння працювати в колективі тощо.

          Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвивальну та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, пропонована програма передбачає набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції .

Мета курсу: розширити і поглибити знання студентів з української мови; показати багатство і образність слова, повести до скарбниці лексичних перлин, що мають тільки їм властиву і неповторну будову та значення і разом з тим тісно пов’язаних між собою нитками походження, звучання, граматичних особливостей; вчити досліджувати, фантазувати,творити,розвивати логічне мислення, творчу активність; виховувати висококультурних й освічених патріотів України, любов до рідної мови, бажання її вивчати, досліджувати.

Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини.
           На заняттях мовного гуртка початкового рівня застосовуються як пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з підручниками та наочним матеріалом), так і репродуктивні та проблемно-пошукові методи навчання (відтворення інформації, постановка і вирішення проблеми, пошуково-дослідницька робота). Перевага надається інтерактивним технологіям.
            Пропонована програма гуртка передбачає різноманітні форми організації навчального процесу, зокрема:

 • індивідуальне самонавчання (під час індивідуального самонавчання студентиі виконують ту чи іншу самостійну роботу з об'єктами, що вивчаються, з підручником, приладами, розв'язання мовних задач, дослідницьку роботу і складають письмове повідомлення про результати);
 • парне взаємонавчання (студенти у стабільних парах або в парах змінного складу пояснюють одне одному певне питання, захищають власну тему, оцінюють результати роботи товариша тощо);
 • групова робота за спільною темою (навчання відбувається всередині групи; студенти, об'єднані в групи, взаємодіють усередині них: пояснюють новий матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують презентацію);
 • підготовка виступів (відпрацювання таких видів діяльності, як техніка виступу, методика ведення дискусії, формулювання запитань та відповідей на них, аргументація думок, рецензування, оцінювання, аналіз).

У 2015-2016 н.р. було проведено відкрите засідання гуртка «Мовленнєвий етикет українців», метою якого було проаналізувати основні способи знайомства та мовленнєві етикетні формули, які використовуються при цьому; довести, що знайомство – важливий момент для розвитку подальших стосунків;  ознайомити з основними звичаями гостинності народів різних країн; з’ясувати особливості етикету гостинності українців, навчити, як правильно обрати подарунок; з’ясувати деякі елементи оформлення святкового столу та правила поведінки за столом, навчити студентів правильно вибирати, дарувати та отримувати подарунки; дати характеристику «краси» в різних її виявах; навчити студентів правильно робити компліменти; розвивати усне зв’язне мовлення студентів, старанність, допитливість, спостережливість. 

У 2016-2017 н.р. було проведено відкрите засідання гуртка «Чарівність і складність простого слова», метою якого було виробити в студентів систему поглядів щодо вживання фразеологізмів у мовленні; поглибити знання учнів про імена людей; розвивати комунікативні навички, уміння мислити, аргументовано доводити свою думку, оперувати лінгвістичними поняттями й категоріями; формувати навички ведення дослідження, обговорення.

Упродовж навчального року гуртківці брали участь у різних конкурсах та олімпіадах: Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, Всеукраїнській олімпіаді з української мови. 

Гурток творчо обдарованої молоді літературознавців «Дзвени, слово!»

Керівник гуртка - Олена Леонідівна Олійник

Заняття літературною творчістю має велике значення у становленні особистості підлітків, створює сприятливі умови для розвитку творчої уяви, польоту фантазії, розвитку культури мови та мовлення, здатність вільно та нестандартно мислити, проявляти себе у творчості.

З  метою зацікавлення студентів художнім словом, залучення їх до глибшого вивчення поетичних  та прозових творів, удосконалення основ віршування і літературного аналізу для студентів І – ІІ курсів у поточному навчальному році було організовано гурток «Дзвени, слово!»

Завдання гуртка:

  Навчальні: освоєння глибших знань з різних аспектів літературної творчості (віршування, жанри і роди твору, лексичні засоби мови); формування у студентів творчого мислення, асоціативних образів, фантазії, розуміння закономірностей, уміння віршувати.

    Розвивальні: розвивати здібності вільно, нестандартно мислити, уміння передати свою думку в письмовій і усній формі; розвивати естетичні смаки та уподобання, самостійність суджень;

     Виховні: виховувати повагу до української та світової літератури, формувати комунікативні навички, культуру спілкування з однолітками, уміння триматися перед аудиторією.

Навчання здійснюються у вигляді теоретичних та практичних занять та проводилися у різних формах: огляди поетичних та прозових новинок літератури, робота в групах, творчі дискусії, конкурси, бесіди, виступи.

Використовувалися наступні педагогічні технології: проблемне, розвиваюче навчання; ігрові, особистісно-орієнтовані, інформаційно-комп’ютерні технології.

Очікуваний результат:

- зростання пізнавальної творчої активності студентів;

- збільшення числа студентів, що займаються творчою, дослідницькою роботою;

-  підвищення якості знань з літератури;

-  покращення культури усного та писемного мовлення.

У 2016/17 навчальному році було сплановано і проведено 10 занять, які відвідували 16 студентів І – ІІ курсів. Підсумком  роботи гуртка стало проведене відкрите засідання до Дня матері «Вона – любов, вона – печаль і втіха». Крім того члени гуртка брали активну участь у інших заходах, що проводились у нашому навчальному закладі: конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, Шевченківському святі, конкурсі читців творів Т.Г. Шевченка, відкритому заході до Дня народження Лесі Українки «Я в серці маю те, що не вмирає», конкурсі КВК та ін. 

 Переможець конкурсу читців поезій Т.Г. Шевченка

(березень, 2017)

 

 Переможець конкурсу читців поезій Т.Г. Шевченка

(березень, 2017)

  

Переможець конкурсу читців поезій Т.Г. Шевченка

(березень, 2017)

Відкрите засідання гуртка до Дня матері (травень, 2017)

Гуртки та клуби науково-технічної творчості та розвитку професійних вмінь та навичок

Клуб менеджерів 

Керівник клубу - Вікторія Олександрівна Гаража

Вже  понад 10 років в Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ  здійснює свою діяльність гурток «Клуб менеджера».

Метою діяльності гуртка є  поглиблення теоретичних знань з економіки, маркетингу, податкової справи; розвиток дослідницьких навичок, творчості, креативності,  і, як підсумок,  розроблення бізнес-планів.

При виконанні роботи над бізнес-проектами студенти самостійно збирають інформацію, спілкуються з відповідальними державними особами, вчаться оцінювати яка справа може бути прибутковою і як це обґрунтувати, втілити в життя.

Для виявлення найкращого бізнес-плану в коледжі щороку оголошується конкурс з бізнес-планування.  Кращі роботи, відібрані викладачами, студенти презентують на відкритому засіданні гуртка «Клуб менеджерів».

 Переможців визначає журі, до складу якого входять компетентні студенти економічних спеціальностей, викладачі комісії, поважні гості з міської адміністрації, податкової служби.

Роботи переможців подаються на міський конкурс бізнес-планів та щороку отримують призові місця.

Роботи наших студентів отримували відзнаки та нагороди і на обласному та Всеукраїнському конкурсах бізнес-планів серед молоді.

Гурток «Клуб менеджерів» має досягненнями, якими може пишатись.

У 2010 р. вперше викладачами комісії економічних дисциплін було організовано та проведено конкурс бізнес-планів серед структурних підрозділів НУХТ.

В конкурсі взяли участь студенти семи структурних підрозділів НУХТ: Вінницького, Волинського, Кам’янець-Подільського, Полтавського, Свалявського, Смілянського та Сумського коледжів. 

Від СКХТ НУХТ було представлено 3 роботи, які зайняли призові місця та були направлені на міський та обласний конкурси, де також були відмічені нагородами.

Вперше робота студентки коледжу Білик Ірини (сьогодні вже випускниці) була направлена на Всеукраїнський конкурс підприємницької діяльності серед молоді, де отримала диплом переможця. 

Робота Іванчишина Олександра отримала 2 місце в обласному конкурсі бізнес-планів

2015 р. відзначився перемогою студенток СКХТ НУХТ  Старченко Лариси та Айсель Юсубовою в обласному конкурсі  бізнес-планів, відповідно 2 та 3  місцем.

Цього року на конкурс бізнес- планів було відібрано чотири роботи. За результатами оцінок журі найкращими роботами визнано:

1 місце – Білик Ксенія – вирощування кроликів

2 місце  – Костирський Дмитро – «3D –друк як ідея малого бізнесу»

3 місце – Тертична Таїсія – «Дитяча ігрова кімната “Baby room”. 

Журі, до складу якого входили представники відділу у справах сім’ї та молоді  Смілянської міської адміністрації, відзначило актуальність всіх тем для міста  та реальність розрахунків бізнес – планів.

Проведення даних заходів в наш час дуже актуально, оскільки навчає молодь  азам започаткування власної справи. 

На жаль, вже другий рік поспіль в  Україні не оголошується Всеукраїнський конкурс бізнес-планів студентської молоді, але ми впевнені, що це тимчасово.

Ми твердо віримо, що знання та досвід, отриманий студентами у гуртку «Клуб менеджерів» допоможе майбутнім фахівцям реалізувати себе у дорослому житті. 

Необхідно підкреслити, що активна дослідницька робота студентів можлива тільки при наявності серйозної та стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності, а саме це і передбачає робота над бізнес-планом, так як в майбутньому вже не студент, а фахівець має можливість впровадити власну розробку в життя. 

Гурток «Сучасні системи автоматизованого проектування» 

Керівник гуртка - Володимир Іванович Присяжний

Важливим напрямком освіти на сучасному етапі є використання комп’ютерних інтегрованих прикладних програм з проектуванням технологічних ліній, будівельних конструкцій, вузлів та агрегатів машинобудівного обладнання, машин харчової та переробної галузей.

Мета гуртка:

-   вивчення САПР в різних інтегрованих графічних середовищах;

-   прийняття участі в семінарах та вибінарах компанії «Аскон»

-   участь у конкурсі «Кращий в 3D моделюванні».

У 2016-2017 навчальному році було проведено 10 занять, які відвідували 12 студентів спец. МЕХ та ОМР. Підсумком роботи гуртка стало проведення конкурсу «Кращий у 3D моделюванні», проведення майстер-клас для абітурієнтів «Від ескізу деталі до готової 3D моделі». 


 

Гурток технічної творчості

 «Технічний експерт»

Керівник гуртка - Юрій Миколайович Захарчук   

Сьогодні, у час стрімкого науково-технічного прогресу, студентам крім базових знань, необхідні вміння практичні. Важливо вміти на простих дослідах перевірити правильність наукових тверджень. Це дає можливість практично оцінити якість, працездатність або економічність обладнання.

Саме за таким задумом створювався гурток «ТЕ». Студенти різних спеціальностей на заняттях гуртка зможуть провести технічні експерименти з аналізу властивостей приладу або обладнання, визначити якість предмету та його властивості. В пошуках істини, крім практичного досвіду, набувається досвід мислення та вміння ставити питання, які приводять до конкретної відповіді. Здобуті навички будуть корисні для майбутніх спеціалістів при професійному зростанні або у винахідницькій роботі.

За останній час студентами проведено значна кількість  дослідів, зокрема: використання таймера для оптимізації постачання повітря в акваріум; дослідження ефективності використання світлодіодів замість ламп розжарювання; доцільність заміни звичайного проводу на економ-провід.

Гурток з програмування

Керівник – Ліана Миколаївна Шимчук

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають у всі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Причина тому – нечуване для попередніх епох підвищення ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил всього виробничого і суспільного життя.

Заняття в гуртку з програмування допомагають студентам навчитись керувати процесом створення проекту, використовуючи Case – засоби та RAD – технології візуальної розробки програного забезпечення. Комп'ютерні телекомунікації, інформаційні ресурси, послуги ІНТЕРНЕТ і мультимедійні комплекси при грамотному використанні сприяють залученню студентів в активний пізнавальний і виховний процес, вільному доступу до необхідної інформації з метою формування власної аргументованої думки з тієї або іншої проблеми, можливості її всестороннього дослідження, використання у практичній діяльності вихованців гуртка.

Вихованці гуртка розробляють корисні та цікаві програмні продукти, відточують майстерність та вдосконалюють отримані знання під час навчання та курсового проектування. Наші студенти постійні учасники обласної та Всеукраїнської олімпіади з програмування де кожного року традиційно займають призові місця. 

Гуртки та клуби за інтересами 


Клуб "Орбіти"

Керівник клубу - Світлана Миколаївна Тищенко 

Назва клубу – «Орбіти» - символічна.

Вона означає орбіти духовності, моральності, національної самосвідомості, пізнання, творчості.

Основними завданнями в роботі клубу активісти вважають пізнання культурних, естетичних та філософських цінностей українського народу і народів інших країн; розвиток інтересу до розширення різносторонніх знань; формування усвідомленої необхідності сповідувати моральний та здоровий спосіб життя; виховання національної самосвідомості та толерантності. З метою реалізації цих завдань організовуються і проводяться пізнавальні та розважальні заходи, використовуються різні методи і форми: тематичні засідання, диспути, круглі столи, написання рефератів та їх презентацію на виховних годинах в групах, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, літературні читання.

Найбільш вдалими і цікавими проектами 2016-2017 н. р. можна вважати тематичну композицію «І. Я. Франко: Геній. Творець української нації. Письменник. Перекладач. Людина.» та проектно-пошукову роботу про українську діаспору в США та Канаді «Ми родом з України. We are from Ukraine.» Розповідаючи про І. Я. Франка, авторська група зосередила увагу на фактах життя та творчості цієї надзвичайної людини, підкреслила значення       І. Франка для розвитку української літератури і національної самосвідомості, познайомила з непростою долею членів його родини, показала значення перекладацької діяльності письменника, надала інформацію про вшанування пам‘яті геніального українця.  

В рамках цього проекту студенти групи ВХК15 долучилися до акції газети  «День» - «Посіємо-зійде!» та отримали насіння чорнобривців з батьківщини    Франка - музею – садиби в Нагуєвичах. Тепер і біля нашого коледжу матимемо «Франковий чорнобривцевий простір»

Під час презентації проектно-пошукової роботи «Ми родом з України. We are from Ukraine» виконавці ознайомили слухачів з історичними причинами та напрямками міграції українців за кордон, показали роль українців в економічному, політичному та культурному житті країни, в яку вони інтегрувались, розповіли про видатних американських та канадських діячів культури і науки українського походження. Були продемонстровані цікаві відео- та аудіоматеріали про відомих українців, які прославилися своїми досягненнями на весь світ в різних галузях діяльності і ніколи не відмовлялися  від свого етнічного походження, наприклад: В. Попадюк, К. Цісик, Д. Яцик, Є. Маланюк, Р. Гнатишин, І. Ігнатович, О. Симеренко, М. Левчин, І. Сікорський, Р. Бондар, В. Палагнюк.

Всі присутні вшанували також пам‘ять великого українця, співака, Героя України – Василя Сліпака – соліста паризької опери, який загинув 29 червня 2014 р. під Донецьком. Прослухане і побачене сприяло вихованню у присутніх національної свідомості, патріотизму, гордості за співвітчизників, спонукало до усвідомлення необхідності напруженої праці для розвитку своєї країни та бажання створити нашу Батьківщину багатою, квітучою, вільною.

Хочу відзначити творчих, активних, відповідальних членів гуртка: Ткаленка М., Шаповала Я., Харченка Д., Кушнір О., Куц К., Кальченко Л., Билину Д., Лисенко Ж., Кулакевич Л., Хіміч Д., Нянченко А., Погрібного В., Стрижака Б., Мамчур І. та побажати їм нових цікавих вражень і відкриттів, успіхів і досягнень. 

Студентська телестудія «Техно - тайм» 

Керівник студії - Ольга Пилипівна Подобна 

ТехноТаймТВ – це студентське телебачення Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій. Проект ініційований та повністю реалізований студентами та керівником гуртка. Студенти-журналісти створюють власні телевізійні програми й випуски новин у  телестудії, яку відкрили в 2016 році за сприяння Первинної профспілкової організації студентів СКХТ НУХТ.

Створення студентської телестудії розкриває великі можливості для гуртківців. По-перше, це нові знання й фахові навички. По-друге, надзвичайна енергія й креативність. По-третє, конкурентоспроможність, працездатність та втілення новітніх досягнень.

За допомогою сучасного обладнання студенти створюють повноцінні телевізійні новини, які транслюються щотижня на місцевих телеканалах «СмілаТВ» та «Тясмин».

Робота гуртка дає змогу кожному студенту досягти професіоналізму в улюбленій справі та реалізувати себе як творчу особистість.

Факультети народного університету

Факультет культури 
 
Керівник факультету - Тетяна Петрівна Чужинова 
 
Метою роботи факультету культури є створення передумов для всебічного розвитку особистості та прояву творчих здібностей. Це і формування  у студентів загально-культурних та національних  цінностей, і спрямування  до самодіяльної  творчості (співу, хореографії, новітніх мистецьких культур), і підвищення  художньо-естетичного рівня (залучення до відвідування творчих виставок, вистав драмтеатрів). Разом з тим у учасників Факультету культури виховуються навички сценічної культури, роботи в команді та  відчуття  відповідальності за успішний результат проведення  культурно-масових заходів.

Вже під час підготовки до Фестивалю самодіяльної творчості «Зоряний дощ» студентам І курсу створюються сприятливі умови для розкриття і розвитку творчих здібностей і талантів, їх активно залучають до гуртків художньої творчості (хореографічного колективу «Вересень», вокальної студії «Шанс» та Народного аматорського колективу «Сріблянка»). Систематично проводиться індивідуальна підготовка ведучих різнорівневих культурно-масових заходів. Також  враховуються  індивідуальні особливості та ініціатива учасників з метою поєднання різних за жанром художніх номерів в одній  програмі.

Протягом навчального року проведені святкові заходи та зустрічі команд КВН коледжу до Дня студента та до Дня гумору. Цей легкий, рухливий , емоційний та гумористичний жанр є найпопулярнішим серед молоді. З метою пропагування  української народної культури, традицій та обрядів проводилися святкове вітання з Днем св. Миколая, Різдвяни гуляння та театралізована вистава «Зимова казка».

Святкування Дня Європи з костюмованою ходою  та театралізованою презентацією європейських країн розширило рівень обізнаності студентів щодо національних особливостей європейців, додало відчуття гідності за свою країну.

Традиційне свято зустрічі з випускниками минулих років об’єднало різні покоління студентів в стінах рідної Alma mater. Запальні виступи учасників художньої самодіяльності додали щирості і відчуття гордості та шани до свого навчального закладу.

Завершився навчальний рік урочистим святом «Випуск молодих спеціалістів», на якому в присутності батьків відзначали випускників, які своїми талантами прикрасили не одне свято в коледжі та за його межами. А всі молодші учасники факультету культури з успіхом продемонстрували свої творчі надбання. 

Факультет правових знань

Керівник факультету - Олег Васильович Самко 

Протягом 2016-2017 навчального року, центральним в роботі факультету правових знань, було проведення в коледжі Всеукраїнського тижня права. В рамках Всеукраїнського тижня права відбувся ряд заходів. Відкритий виховний захід на тему «Молодіжна злочинність та насильство: джерела, характер, шляхи  запобігання». Виховний захід проводився  у формі рольової гри «Судове засідання». Проведено правову інтерактивну – гру-квест «У пошуках Феміди». Відбулися виставки правової літератури та стінгазет присвячених проблематиці  прав людини. Також відбулася година  спілкування щодо особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 

 
Факультет «Здоров'я»
 
Керівник факультету - Тамара Анатоліївна Баштан 

Згідно плану роботи факультету «Здоров’я» на 2016 – 2017 н.р. щомісяця для студентів ІІІ курсів проводились лекції лікарями спеціалістами на актуальні теми.

Цікавими були лекції для дівчат: лікаря-гінеколога жіночої консультації; лікаря-нарколога Попандопуло П.М. «СНІД – глобальна проблема сучасності», в якій були згадані проблеми наркоманії та алкоголізму; лікаря-терапевта Дубини Т.В. «В здоровому тілі – здоровий дух».

План роботи факультету виконаний в повному обсязі. 


Факультет економічних знань

Керівник факультету - Тетяна Костянтинівна Чубін

Поглиблення знань з економічних дисциплін, розвиток риторичних навичок, критичного мислення, вміння працювати в команді, формування самостійності як риси характеру – ось далеко неповний перелік тих цілей, які успішно реалізовує гурток «Факультет економічних знань».

Цільова аудиторія – студенти випускних груп всіх спеціальностей.

Робота факультету ведеться за двома напрямками: лекційні заняття та дебати і конкурси.

Цього року головними темами лекцій були: «Техніка пошуку роботи» (Орленко Л.Є.), «Електронний цифровий підпис» (Соколан М.С.), «Зміни в Податковому кодексі України, їх вплив на економіку» (Білик Н.В.), «Поведінка під час співбесіди» (Гаража В.О.).

Була проведена зустріч студентів спеціальностей «Маркетингова діяльність» та «Організація виробництва» з керівником студії «Поринь у веселку», майстром-декоратором, консультантом з продажів за кордон Молодцовою Анною. Анна Олегівна наголосила на тому, що бізнесом можна успішно  займатись не тільки у великих містах, а й в будь-якому куточку країни. Адже сучасні Інтернет технології дозволяють займатись улюбленою справою і отримувати за це достойну винагороду. Головне – це бажання і віра в себе! Особливу увагу звернула на необхідність вивчення ринків збуту, володіння англійською мовою, знання сучасних комп’ютерних програм.  

Щодо іншого напрямку діяльності, - найбільш яскравими подіями стали:

-   дебати на тему «Підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. – крок до покращення економічної ситуації в Україні». Захід підготувала і провела Чубін Т.К. В дебатах брали участь студенти груп ВЦР-13 (Бевз Вікторія, Буковська Дарина, Стецунова Анжела) та ОКС-13 (Панасенко Владислав, Дядюра Максим, Усенко Богдан); 

- «Конкурс на кращу рекламу» серед студентів третіх курсів спеціальностей «Маркетингова діяльність» та «Організація виробництва» виявив професійні навички, творчі здібності та креативне мислення учасників. Захід підготували і провели Орленко Л.Є., Соколан М.С. Оцінювання команд, проводилося за наступними критеріями: товарна марка; назва товару; рекламний плакат; відеоролик; презентація команди. Також проводилась дегустація рекламованого товару та незалежне голосування студентів коледжу.

Всіх бажаючих запрошує приєднатись керівник гуртка Т.К. Чубін та викладачі комісії фахових дисциплін економічного циклу. 
 

Збірна команда КВН «Смело, товарищи, в ногу!» 

Керівник – Ірина Анатоліївна Зайцева 

Студентське життя асоціюється з веселощами, а саме з грою в КВН. Тільки уявіть, скільки радості гра у КВН принесла людям за роки існування! Це унікальна якість – дарувати насолоду одночасно і тим, хто працює, і тим, хто дивиться результат. КВНщики мають не лише почуття гумору, але й швидку реакцію, гострий розум та неабияку кмітливість. Вони чудові актори.
З 2005 по 2008 роки команда коледжу – постійний учасник Всеукраїнських фестивалів «Жарт-птиця» в м. Одеса, ігор КВН Черкаської ліги.
Команда стала дипломантом Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «Жарт-птиця – 2005», переможцем – у 2006 році, лауреатом – у 2007 році,  завоювала Бронзову медаль -  у 2010 році, нагороджена дипломом за багаторічну співпрацю з Всеукраїнською асоціацією КВН України - у 2012 році. Також наша збірна успішно виступала у фестивалях в м. Кременчуці, Луцьку, Чернігові, Житомирі, Києві, Івано-Франківську, Симферополі. 
Творчу та методичну допомогу надає випускник коледжу Синьогуб Костянтин та викладачі коледжу Кикоть О.В., Решетняк В.Ф., Юрєва М.С., Абрамов О.Б. 

Кмітливі КВН-щики Смілянського коледжу харчових технологій порадували своїми виступами у 2016 -2017 навчальному році під час проведення Чемпіонату команд КВН нашого коледжу, присвяченому Дню студента. 4 команди - «Bad boys» (гр. МЕХ14), «2 мільйони 333» (гр. ОКС14), «ІДіоди» (гр. КВП14) та «Максимум» (гр. ВХК14) змагалися в трьох конкурсах: «Візитці» з назвою «Знайомтеся, це - ми!»; відеоконкурсі  «Подорож студентськими стежками» та  домашньому завданні «А як там у них?».

«Європейська весна» прийшла до нас з новою грою та новими жартами. 5 команд: гр. ВЦР15 - «Пацанки та панянки», гр. ОКС15  - «ПарадОКСи», гр. МД15 – «ПідБорисовичі», гр. ПСК15 – «АУЄ» та збірна гр. МЕХ15 та гр. ОМР14 – «ЧУ-МО» проявляли себе у конкурсах  -   «Весна іде», «Наші в Європі», «Сміла – столиця Євробачення».

То ж у цьому сезоні засяяли нові зірки КВНу, які яскраво і весело заявили про себе і залишили у глядачів море позитивного настрою.

Як КВН допомагає у житті? Він формує специфічний, кавеенівський погляд, іронічний та оптимістичний. А щоб досягти успіху, треба постійно працювати, вчитися, думати, жартувати, сміятись! І бути в тонусі!