Відділення харчових технологій та менеджменту

Завідувач відділення
Касян Ірина Миколаївна

Секретар навчальної частини
Гонтаренко Людмила Олексіївна

Тел. 4–50–33

На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями та спеціалізаціями:

  • 181 Харчові технології

                  Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

                  Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

  • 073 Менеджмент

​                 Організація виробництва

  • 075 Маркетинг

                  Маркетингова діяльність

Підготовка фахівців із спеціальності «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів» розпочалася у 1884 році з випуском спеціалістів техніків-технологів. За час існування коледжу за даною спеціальністю підготовлено більше 5000 фахівців.
Молодші спеціалісти – технологи готуються для роботи на підприємствах харчової промисловості та підприємствах по виробництву цукру-піску, цукру-рафінаду, крохмалю і крохмалепродуктів, а також в науково-дослідницьких та проектно-конструкторських організаціях цукрової та крохмале-патокової промисловості.
 
Враховуючи важливу роль галузі хлібопродуктів та високу потребу у фахівцях, в коледжі відкрито нову спеціальність «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».
Підприємства галузі хлібопродуктів, кондитерські, макаронні фабрики, заводи харчоконцентратів - це високомеханізовані і автоматизовані комплекси, для управління якими на відділенні готуються технологи, що володіють глибокими і різносторонніми знаннями.
 
Перший прийом студентів на навчання за спеціальністю «Організація виробництва» коледж здійснив у 1999 році. За цей час підготовлено молодших спеціалістів-організаторів виробництва більше 300 осіб.
Молодші спеціалісти – менеджери, займаються організаційно-управлінською діяльністю на підприємствах харчової і переробної промисловості та працюють на посадах майстрів виробничих дільниць, диспетчерів, менеджерів, референтів з основної діяльності, агентів з постачання, а також керівниками малих підприємств.
 
Крім того з 2011 року розпочата підготовка молодших спеціалістів за напрямом «Маркетинг», спеціальність «Маркетингова діяльність». Фахівці з маркетингових послуг займаються маркетингом товарів та послуг, дослідженням ринку та реалізацією продукції на підприємствах усіх форм власності.
 
Підготовку фахівців відділення ведуть висококваліфіковані викладачі 10 циклових комісій, в тому числі комісій спеціальних дисциплін технологічного та економічного циклів. Студенти відділення отримують практичну підготовку на кращих галузевих підприємствах.
Про високий рівень фахової підготовки випускників відділення свідчить зростання попиту на фахівців та висока оцінка їх професійного рівня з боку керівників передових підприємств та вищих навчальних закладів України.
Відділення харчових технологій та менеджменту – одне із кращих відділень коледжу за багатьма показниками роботи навчального закладу.
Викладачі, класні керівники відділення дбають про розвиток творчих здібностей студентів із залученням їх до роботи в гуртках технічної творчості та участі в гуртках художньої самодіяльності. Студенти відділення – активні учасники КВК, переможці конкурсу «Зоряний дощ» та інших конкурсів художньої самодіяльності.

 

Відмінники відділення харчових технологій та менеджменту

 

Замниборщ Тетяна

ВХК13

Косенко Вікторія

ВХК14

Пиcаренко Юлія

ВХК14

Пилипчук Дарія

ВЦР14

Станкевич Анастасія

ОРГ14

Тертична Таїсія

ОРГ14

   

 

Чеснюк Юлія

ВХК15

 

 

Українська