Відділення інженерної механіки

Завідувач відділення
Капустянська Ольга Миколаївна

Секретар навчальної частини Коваль Тетяна Георгіївна
Тел. 4-50-33

         На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання за держзамовленням (безкоштовно) з терміном навчання:  3 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти (після закінчення 9 класів) та 2 роки 10 місяців на базі повної середньої освіти (після закінчення 11 класів) за спеціальностями: 

                                133 Галузеве машинобудування

 та спеціалізаціями

 • «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»
 • «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» 

          Підготовка фахівців  зі спеціальності 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» ведеться більше 130 років з дня заснування навчального закладу. У 1884р. в м. Сміла були відкриті технічні класи для підготовки майстрів цукрового виробництва. За цей час підготовлено більше 6000 висококваліфікованих фахівців.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією 3115 «Технік з експлуатації та ремонту устаткування» готується  для професійної діяльності на підприємствах та виробничих об’єднаннях переробної промисловості, виробництва машин та устаткування, в цехах сільськогосподарських підприємств та технологічних комплексах малої потужності з виробництва харчової промисловості.

Фахівець може займати посади:

 • головний механік підприємства,
 • механік дільниці,
 • майстер по обладнанню,
 • слюсар-ремонтник,
 • слюсар-налагоджувальник.

Під час  навчальної практики студенти опановують робітничі професії: 

 • слюсар ремонтник 2-4  розряду,
 • налагоджувальник технологічного устаткування 2-4 розряду,
 • токар 2-3 розряду.

Підготовка фахівців  зі спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» ведеться понад 50 років. За цей час підготовлено більше 3000 висококваліфікованих машинобудівників.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією 3115  технік – технолог (механіка) готуються, для виробничо-технологічної діяльності на виробництвах машинобудівного комплексу.

Фахівець може займати посади:

 • технік-технолог,
 • технік- конструктор,
 • контролер ВТК,
 • майстер дільниці,
 • оператор верстатів з ЧПК,
 • виконувати завдання з проектування
 • виконувати завдання з виробничого маркетингу, 
 • токар,
 • фрезерувальник.

Під час  навчальної практики студенти опановують робітничі професії: 

 • оператор верстатів з ЧПК;
 • токар;
 • фрезерувальник.

 

Навчальний процес на відділенні у сучасно-обладнаних кабінетах і лабораторіях та мультимедійних класах  здійснюють висококваліфіковані викладачі  10 циклових комісій.

 Випускники відділення володіють новітніми технологіями комплексної підготовки виробництва за допомогою сучасних комп’ютерних систем проектування, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших виробництвах.

Крім навчання студенти відділення інженерної механіки мають можливість проявляти свої творчі здібності та таланти, приймати участь в КВК, різноманітних конкурсах, фестивалях.

Підсумком навчання є захист дипломних проектів, які виконуються на 90% із застосуванням сучасних прикладних комп’ютерних програм.

Крім того студенти відділення мають можливість  отримати додаткову робітничу професію водія транспортних засобів категорії А,В та оператора комп‘ютерного набору.

Працевлаштування  молодих спеціалістів відділення ІМ можливе на підприємствах  харчової та переробної промисловості, машинобудівного комплексу,  асоціаціях, фірмах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Наші випускники користуються попитом на ринку праці, про ,що свідчать заявки підприємств на випускників відділення та листи-подяки. 

Випускники  відділення ІМ мають можливість продовжувати навчання  за скороченим терміном у ВНЗ України та на заочному факультеті НУХТ.

 

Майбутнє країни – за кваліфікованими сучасними інженерними працівниками

Обираючи – обирай найкраще!

 

Відмінники відділення інженерної механіки

Литвин Владислав

МЕХ13

Гирич Євгеній

ОМР13 

Степовий Олександр

МЕХ13

 

 

Українська