Відділення автоматизації і комп’ютерних систем

Завідувач відділення
Брацюн Тетяна Петрівна


Секретар навчальної частини Матвієць Інна Леонідівна
 

На відділенні здійснюється підготовка молодих спеціалістів за спеціальностями та спеціалізаціями:
 
122 Комп'ютерні науки
  • «Обслуговування програмних систем і комплексів»

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  • «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»
  • «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»
Відділення комп'ютерних технологій створено у 1999 році і є наймолодшим відділенням коледжу. З появою відділення було розпочато підготовку фахівців двох комп'ютерних спеціальностей за денною формою навчання, перший випуск яких відбувся у 2003 році.

 

      Підготовка фахівців зі спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» ведеться з 1999 р. Перший випуск молодших спеціалістів відбувся у 2003 році. За час існування спеціальності за денною формою навчання підготовлено 301 технік-програміст, серед яких 42 студенти отримали дипломи з відзнакою.

Спеціалісти готуються для роботи за кваліфікацією 3121 «Технік-програміст» в галузі економіки за такими видами економічної діяльності у сфері інформатизації: розроблення стандартного програмного забезпечення; інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення.

За рівнем фахової підготовки молодший спеціаліст може виконувати професійну роботу «технік-програміст» і може займати первинні посади: технік-програміст, технік І ,ІІ категорії.

 

   Підготовка фахівців зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» ведеться з 1976 р. За час існування спеціальності, за денною та заочною формами навчання, підготовлено понад 1400 техніків-електромеханіків.

Спеціалісти готуються для роботи за кваліфікацією 3113 «Електромеханік» з предметної галузі діяльності: застосування промислових приладів, засобів автоматизації, монтажних виробів, матеріалів, інструментів і відповідної технічної документації для здійснення монтажу, налагодження і технічного обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки: монтаж та установлення іншого електроустаткування; монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури; ремонт (спеціалізований) контрольно-вимірювальної апаратури.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: електромеханік; електромеханік дільниці; технік-конструктор (електротехніка); технік з автоматизації виробничих процесів; кресляр-конструктор; лаборант з обслуговування засобів автоматизації; технік з налагоджування та випробувань.

 

     Підготовка фахівців зі спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» ведеться з 1999 р. За час існування спеціальності, за денною формою навчання, підготовлено 244 техніків-системотехніків, серед яких 20 студентів отримали дипломи з відзнакою.

Спеціалісти готуються для роботи за кваліфікацією 3121  «Технік із системного адміністрування» з предметної галузі діяльності: автоматика і управління.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки: діяльність у сфері інформатизації.

За рівнем фахової підготовки молодший спеціаліст може виконувати професійну роботу «технік із системного адміністрування» і може займати первинні посади: технік із системного адміністрування, технік – програміст.

 

Викладання дисциплін проводиться у 20 кабінетах, 4 лабораторіях і 7 комп'ютерних класах, які обладнанні сучасною комп'ютерною та офісною технікою. Постійне оновлення комп'ютерної техніки сприяє покращенню рівня професійної майстерності студентів.  Для покращення навчального процесу викладачами відділення постійно розробляється і доповнюється електронна бібліотека коледжу, впроваджується нове програмне забезпечення, залучаються студенти до створення власного програмного забезпечення.
Словами вдячності за високий професіоналізм та майстерність викладачів можна вважати багаточисельні схвальні відгуки з підприємств, організацій та інших навчальних закладів, де продовжують навчання наші студенти. Випускники відділення зарекомендували себе гарними спеціалістами, вмілими керівниками з високим рівнем теоретичної і практичної підготовки.
Осторонь не залишається і позаурочне життя студентів. Вечори відпочинку, КВН, дні здоров'я, декади комісій вже стали доброю, звичною традицією і для студентів нашого відділення. На будь-який смак та вподобання працюють гуртки технічної творчості і художньої самодіяльності, спортивні секції і тренажерний зал.
На сьогоднішній день відділення автоматизації і комп'ютерних систем динамічно розвивається відповідно до сучасних вимог надання освітніх послуг. За рахунок молодих, але досвідчених викладачів та належного рівня підготовки випускників відділення можна по праву вважати провідним відділенням коледжу.

 

Вiдмiнники вiддiлення автоматизації і комп'ютерних систем

Степаненко Максим 

ПСК15

Маслюк Олександр 

ПСК15

Фурман Едуард 

ОКС15

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Українська