Викладачі

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА — ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Запорука якісної підготовки студентів – кадровий потенціал навчального закладу. Успіхи наших студентів – це успіх роботи всього викладацького складу, який постійно у пошуку оптимальних навчальних технологій.

В Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ працює 70 викладачів, в тому числі штатних – 67 осіб, серед яких Хоменко О.І., Касян І.М.  мають науковий ступінь  кандидат технічних наук, Коваленко О.І.  - кандидат  педагогічних наук, Чубін Т.К. -  кандидат  економічних наук. 44 викладача мають вищу кваліфікаційну категорію; з них 10 викладачам присвоєно звання «викладач-методист» (Глухова К.С., Чужинова Т.П., Хоменко О.І., Коваленко А.Ф., Гоцька О.О., Коваленко О.І., Могилевський М.Ф., Борщ В.М., Камолов М.К., Решетняк В.Ф.); 5 викладачам - педагогічне звання «старший викладач» (Бондаренко Г.О., Береговенко В.І., Кикоть О.В., Бардадим А.Ю., Строгецька В.М.);  «спеціаліст першої категорії» - 11 осіб; «спеціаліст другої категорії» - 7 осіб; «спеціаліст» - 5 викладачів.

Серед викладачів коледжу є: Хоменко О.І. - Заслужений працівник освіти України (2009 р.). 7 викладачів (Хоменко О.І., Чужинова Т.П.,  Глухова К.С.,  Камолов М.К.,  Гоцька О.О., Борщ Вол. М.,  Могилевський М.Ф.) нагороджено знаком «Відмінник освіти України»; 2 викладачі (Хоменко О.І., Чужинова Т.П.) нагороджені нагрудним знаком «Петра Могили», 2 викладачі (Глухова К.С., Чорний І.О.) нагороджені трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики «Знак Пошани»; 10 викладачів - Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, 3 викладача - Подяками Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (Кикоть О.В., Заславна В.О., Сокол Р.М.); нагрудними знаками «Відзнака НУХТ» - 3 викладачі (Хоменко О.І., Глухова К.С., Чужинова Т.П.) та «Ветеран НУХТ» - 5 викладачі (Хоменко О.І., Бондаренко Г.О., Чорний І.О., Коваленко А.Ф., Чужинова Т.П.).

Викладачі коледжу є авторами багатьох навчальних програм для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», що використовуються серед навчальних закладів І рівня акредитації структурних підрозділів НУХТ.

«Формування конкурентоспроможної особистості, фахівця у процесі навчання і виховання шляхом упровадження інноваційних методик та технологій» - проблемне питання,  над яким працює колектив однодумців.

У своїй структурі коледж має 10 фахових та предметних комісій.

Фахову підготовку здійснюють викладачі 6 - ти фахових комісій: комісія інженерної механіки, комісія технологічного циклу, комісія економічних дисциплін, комісія інформатики і комп’ютерних технологій, комісія автоматизації та інтегрованих систем, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Загальноосвітня підготовка здійснюється викладачами 4-х предметних комісій: математично-природничого циклу,  філологічно-гуманітарного циклу,  суспільних дисциплін;  фізичного виховання та захисту Вітчизни.

Робота викладачів комісій повністю відповідає вимогам та змісту Державного стандарту повної загальної середньої освіти.

КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНО - ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Головні завдання:

 формування у студентів математичної та природничо-наукової компетентності розвитку їх творчого потенціалу.  

Проблемне питання над яким працює комісія: «Кооперативна форма організації діяльності студентів на заняттях математично-природничого  циклу»

 

 

Склад комісії:

№п/п 

ПІБ викладача

Предмети, які викладає

Кваліфікаційна      категорія

Місце на фото
(зліва - направо)

1.

Таценко 
Галина Тимофіївна
 (голова комісії)

Математика,
вища математика

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 5 

2.

Федун 
Ольга Вікторівна

Хімія, біологія,
органічна та аналітична хімія

спеціаліст
 

 

3.

Бачмага 
Сніжана Сергіївна

Хімія, неорганічна хімія

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 3

4.

Подобна 
Ольга Пилипівна
(голова студпрофкому)

Біологія, основи екології

спеціаліст
«першої категорії»

Перший ряд, 4

5.

Строгецький 
Володимир Вікторович

Фізика

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 6

6.

Абрамов 
Олександр Борисович

Математика, фізика,
диференційовані рівняння

спеціаліст
«вищої категорії»

Другий  ряд, 2

7.

Коваленко 
Олег Іванович
к.п.н.
(голова профспілкового комітету)

Математика, фізика,
вища математика

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач  - методист»

Другий  ряд, 3

8.

Строгецька 
Валентина Миколаївна

Математика, теорія ймовірності,
вища математика

спеціаліст 
«вищої категорії»,
«старший викладач»

Другий  ряд, 4

     Члени комісії  велику увагу приділяють питанням підвищення наукового рівня викладання і виховання студентської молоді. Викладачами Абрамовим О.Б., Коваленком О.І., Таценко Г.Т. в провідних наукових виданнях постійно опубліковуються статті, в яких висвітлюються наукові та педагогічні проблеми: «Застосування еліптичних інтегралів до знаходження напруженості електричного поля  тонкого кільця», «Електричне поле тонкого кільця в площині просторі», «Робота з обдарованими дітьми», «Моніторинг навчальних досліджень учнів, практичні та теоретичні аспекти» тощо. Викладачі комісії Строгецький В.В, Герасимчук О.А. та Борщ В.М. значну увагу приділяють фізичному та хімічному експериментам. Високий рівень теоретичних та практичних знань студента щороку підтверджують на міжнародних всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. Серед таких здобутків є перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», « Левеня», «Колосок», а також призери обласних предметних олімпіад серед студентів ВНЗ I-II р.а. Високий рівень виховних заходів щороку підтведжують викладачі Подобна О.П. та Бачмага С.С.

 

КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНО – ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Головні завдання:

розвиток особистості студента, формування мовленнєвої і читацької культури, гуманістичного світогляду, національної свідомості, активної громадської позиції, естетичних смаків та цілісних орієнтацій.

Проблемне питання, над яким працює комісія: «Виховання гармонійно розвиненої особистості, забезпечення якісної підготовки студентів в позакласній роботі».

 

Склад комісії:

№п/п   

ПІБ викладача

Предмети, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1. 

Бардадим
Алла Юріївна

(голова комісії)

Англійська мова, англійська мова
за професійним спрямуванням

спеціаліст
«вищої категорії»,
«старший викладач»

Перший ряд, 4

2. 

Демченко
Олена Михайлівна

Українська мова за професійним
спрямуванням,

українська мова та література

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 1

3. 

Кикоть
Олена Вікторівна

(заступник директора
з НВР)

Світова література, англійська мова
за професійним спрямуванням

спеціаліст
«вищої категорії»,
«старший викладач»

Перший ряд, 2

4. 

Яковлева
Світлана Вікторівна

Українська мова за професійним спрямуванням,
українська мова та література

спеціаліст
«другої категорії»

Перший ряд, 5

5.

Шиян
Олена Володимирівна

Українська мова та література

спеціаліст
«вищої категорії»

 

6. 

Тищенко
Світлана Миколаївна

Англійська мова, англійська мова
за професійним спрямуванням

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 8

7. 

Чужинова
Тетяна Петрівна

Світова література, культурологія

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач - методист»

Перший ряд, 9

8. 

Зінченко
Тетяна Петрівна

Англійська мова, англійська мова
за професійним спрямуванням

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 10

9. 

Олійник
Олена Леонідівна

Українська мова та література спеціаліст
«вищої категорії»
 

Підготовка неодноразових переможців Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика (обласний етап), всеукраїнської олімпіади з української мови, літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка ( Яковлева С.В., Дунець С.В., Демченко О.М., Олійник О.Л.) у всеукраїнських конкурсах знавців німецької мови «Орлятко» (Тищенко С.М.) та англійської мови «Грінвіч» (Барададим А.Ю, Зінченко Т.П.),  а також участь та перемоги студентів у мистецьких заходах, таких як «Жарт-приця» - фестиваль дитячих та юнацьких команд КВК, різнорівневих конкурсах: «День Європи », «День театру» тощо. Підготовка позакласних виховних заходів, знаних за межами міста, області та регіону (Чужинова Т.П., Кикоть О.В) - візитна картка роботи викладачів комісії філологічно-гуманітарного циклу.

 

КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Головні завдання:
створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати  на сучасні індивідуальні та суспільні виклики; формування загальнолюдських моральних якостей, правової та економічної культури, мотивації до соціальної активності

Проблемне питання, над яким працює комісія: «Виховання активного члена суспільства, розвиненої  особистості,  патріота в складних умовах сьогодення».

Склад комісії:

№п/п

ПІБ викладача

Предмети, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Решетняк
Валентин Федорович

(голова комісії)

Історія України

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач - методист»

Другий  ряд, 2

2.

Стеблина
Ольга Володимирівна

Людина і світ,
соціологія,
політологія

спеціаліст 
«другої категорії»

Другий  ряд, 1

3.

Юр'єва
Марина Стніславівна

Географія,
економічна теорія,
психологія

спеціаліст
«вищої категорії»

Другий  ряд, 3

4.

Руденко
Наталія Борисівна

Всесвітня історія

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 4

5.

Самко
Олег Васильович

Всесвітня історія,
правознавство

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 5

Традиційним для студентів коледжу стала участь у різнорівневих інтернет-олімпіадах, науково-практичних студентських конференціях (Решетняк В.Ф.); у позакласних заходах гуртка історичної драми, «клубу мандрівників» та засідання факультету правових знань (Юр’єва М.С, Стеблина О.В, Самко О.В). Цікавим дозвіллям для студентів є і історично-пошукова робота,  яка щороку зміцнює експонатну базу музея коледжу (Решетняк В.Ф., Руденко Н.Б.). 

 

КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИDSC_0607


Головні завдання: здоров’я- збережувальна компетентність - здатність студента дбайливо ставитися до власного здоров’я та інших людей.


Проблемне питання, над яким працює комісія: «Активізація військово – патріотичного виховання студентів під час проведення  занять».

 

 

 

Склад комісії:

№п/п

ПІБ викладача

Предмети, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Могилевський
Микола Федорович
(голова комісії)

Фізична культура,
фізичне виховання

спеціаліст
«вищої категорії»,
« викладач - методист»

Перший ряд, 4

2.

Плюта
Олексій Іванович

Захист Вітчизни

спеціаліст
«першої категорії»

Перший ряд, 2

3.

Береговенко
Віктор Іванович

Фізична культура,
фізичне виховання

спеціаліст
«вищої категорії»,
«старший викладач»

Перший ряд, 3

4.

Каранда
Володимир Миколайович

Фізична культура,
фізичне виховання

спеціаліст

 

5.

Баштан
Тамара Анатоліївна

Захист Вітчизни

спеціаліст

 

У 2013 році викладачі комісії вибороли перемогу у міському конкурсі в номінації «Кращий колектив фізкультури м. Сміли». До найбільш спортивних здобутків слід віднести призові місця наших студентів на міжнародних, всеукраїнських та обласних турнірах з дзюдо, настільного тенісу, волейболу. В секціях та спортивних клубах міста займається третина наших студентів (майже 300 осіб). В умовах сучасного розвитку суспільства важливим завданням викладачів є здоров’я  збережувальна компетентність - здатність студента дбайливо ставитися до власного здоров’я та інших людей. Ключовою складовою здорового способу життя є рухова активність, регулярні заняття фізкультурою і спортом. Викладачі Могілевський М.Ф, Береговенко В.І. щороку  додають  нові імена спортсменів - зірок до олімпійської алеї слави. Велику увагу національно-патріотичному виховнню приділяє на своїх заняттях та заходах Плюта О.І.

 

КОМІСІЯ  ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Викладачі здійснюють  підготовку    молодших спеціалістів   на спеціальностях «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» та «Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях»  

Головні завдання: підвищення якості знань випускників, підготовка всебічно розвинених,  конкурентноспроможних  фахівців.

Проблемне питання, над яким працює комісія: «Вебінар - сучасний елемент дистанційної освіти. Застосування технології на практиці».

Склад комісії:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Гоцька
Олена Олександрівна
(голова комісії)

Технологія машинобудування,
обробка матеріалів на верстатах, інженерна графіка

спеціаліст
«вищої категорії»,
 «викладач - методист»

Перший ряд, 3

2.

Бондаренко
Григорій Олексійович

Основи гідравліки та теплотехніки,
санітарно – технічні устрої

спеціаліст
«вищої категорії»

«старший викладач»

Перший ряд, 1

3.

Чорна
Жанна 
Леонідівна
(методист)

Технологія конструкційних матеріалів,
інженерна графіка

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 2

4.

Капустянська
Ольга Миколаївна

(зав.  відділення)

Основи САПР,
технологічне оснащення,
лабораторний практикум

спеціаліст
«першої категорії»

Перший ряд, 4

5.

Коваленко
Анатолій 
Фокович

Взаємозамінність, стандартизація;
лабораторний практикум,
технологія машинобудування

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач - методист»

Перший ряд, 5

6.

Полякова
Надія Валентинівна

 

Технологічне оснащення,
системи ЧПК в управлінні, технологічні основи програмування на верстатах ЧПК

спеціаліст

 

7.

Корчак
Олександр 
Іванович
(майстер виробничого навчання)

Матеріалознавство,
процеси і апарати галузі

спеціаліст
«першої категорії»

Другий ряд, 2

8.

Присяжний Володимир Іванович

Механізація НРТС,
основи САПР

спеціаліст
«другої категорії»

Другий ряд, 4

9.

Хоменко
Олександр 
Іванович
к.т.н.,
Заслужений працівник освіти України
(директор коледжу)

Будова обладнання;
ремонт, монтаж та наладка обладнання

спеціаліст
«вищої категорії», 
«викладач - методист»

Другий  ряд, 5

10.

Чорний
Іван 
Олександрович
(зав. майстернями)

Технологічне устаткування галузі,
процеси і апарати галузі

спеціаліст
«вищої категорії»

Другий  ряд, 6

11.

Чурілов
Сергій Вікторович

(лаборант комісії)

Металорізальні верстати та автоматичні лінії 

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 7

12.

Борщ
Володимир Георгійович

Будова обладнання;
ремонт, монтаж та наладка обладнання

спеціаліст
«першої категорії»

Другий  ряд, 8

        Викладачі комісії постійно удосконалюють професійну та педагогічну майстерність: беруть участь у міжнародних промислових форумах, тематичних виставках (Ковалекно А.Ф., Яровий Л.М., Капустянська О.М., Чурілов С.В.), щорічно проводять цікаві науково-практичні семінари, конференції (Гоцька О.О., Хоменко О.І., Борщ В.Г., Присяжний В.І.). Досягненням в роботі викладачів є високі показники студентів у міжнародному конкурсі «Аскон», (Гоцька О.О., Коваленко А.Ф.),  Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності (Чорний І.О., Корчак О.І.). Викладачі комісії фахових дисциплін інженерної механіки завжди в творчому пошуку нового і передового як у викладанні навчальних дисциплін (Чорна Ж.Л., Гоцька О.О., Коваленко А.Ф., Чорний І.О.), так і в професійному напрямку.

КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Викладчі комісії здійснюють підготовку  «молодшого спеціаліста»  на спеціальностях «Розробка программного забезпечення»,  «Обслуговування програмних систем».

Головні завдання: підвищення якості знань випускників, підготовка  конкурентноспроможних  фахівців в умовах сьогодення.

Проблемне питання, над яким працює комісія: «Створення якісного освітнього середовища для формування свідомого громадянина та фахівця вищого рівня».

Склад комісії:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Борщ
Володимир Миколайович

(голова комісії)

Теорія автоматичного управління,
РКСЗ, Web - технології

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач - методист»

Перший ряд, 1

2.

Сєразєєва
Вікторія Вікторівна

Інструментальні засоби,
організація баз даних

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 3

3.

Сокол
Ростислав Михайлович

(Завідувач навчально –
виробничої практики)

Інформатика,
архітектура комп’ютера

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 4

4.

Ніколаєнко
Олена Олегівна

(Завідувач навчально –
методичного кабінету)

Комп’ютерні мережі,
ООП

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 5

5.

Заїченко 
Микола Григорович

(Завідувач лабораторією)

Інформатика і комп’ютерна техніка,
системне забезпечення

спеціаліст
«першої категорії»

Перший ряд, 6

6.

Шимчук
Ліана Миколаївна

Людинно – машинний інтерфейс,
алгоритми та структури даних

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 7

7.

Зайцева
Ірина Анатоліївна

Конструювання ПЗ,
інформатика,
ос - ви програмної інженерії

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 8

8.

Камолов
Михайло Кадимович

(методист)

Основи програмування
та алгоритмічні мови,

спеціаліст
«вищої категорії», 
«викладач - методист»

Перший ряд, 9

       На усунення проблем сьогодення спрямовані заходи, які стали традиційними для всіх викладачів комісій: обмін досвідом роботи з питань ефективного створення освітнього середовища в процесі навчання в різних навчальних закладах України, таких як Галицький коледж ім. Черновола (м. Тернопіль), промислово - економічний коледж НАУ (м. Київ), класичний приватний університет (м. Запоріжжя), електрометалургійний технікум (м. Донецьк) та інші; ( Борщ В.М.); майстер-класи з питань  використання інформаційних технологій (Ніколаєнко О.О., Шимчук Л.М., Камолов М.К., М, Зайцева І.А.), сучасним методичним забезпеченням (Камолов М.К.), апробація програмних засобів «Віртуальний університет» (Борщ В.М., Шимчук Л.М., Серазєєва В.В.), розробка матеріалів для мультимедійного супроводу дисциплін (Сокол Р.М., Ніколаєнко О.О.), спільні науково-дослідницькі проекти викладачів та студентів: створення віртуальної екскурсії по коледжу, розробка прикладних програм для виконання дипломних та курсових проектів (Борщ В.М., Сокол Р.М.), розвиток матеріальної бази комісії (Заїченко М.Г.). Важливим напрямом у роботі комісії є розвиток творчих можливостей студентів, їх професійного самовираження; участь у міжнародних студентських олімпіадах та конкурсах: «ІТ- планета» конкурс  компанії Д-Link, «Протоколи, сервісні устаткування», «Використання – 1С:Бухгалтерії 8», з веб-дизайну та «IT-Universe», у Всеукраїнських студентських олімпіадах з інженерної та комп’ютерної графіки. 


КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

    Крім викладання циклу економічних дисциплін на всіх спеціальностях, викладачі забезпечують підготовку фахівців з 2 спеціальностей: «Організація виробництва» та «Маркетингова діяльність».

Головні завдання: забезпечення високоякісної підготовки конкурентоспроможних «молодших спеціалістів», адаптованих до сучасного ринку праці.

Проблемне питання:  «Групові форми роботи з  обдарованими студентами в позаурочний час в гуртках та факультеті  народного університету».

Склад комісії:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1. Чубін
Тетяна Костянтинівна

к.е.н.,
(голова комісії)
Організація виробництва,
маркетинг
спеціаліст
«вищої категорії»
Перший ряд, 2

2.

Білик
Ніна 
Василівна

Економічний аналіз,
економіка підприємства

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 3

3.

Соколан
Марина 
Сергіївна
(Завідувач лабораторією)

Міжнародний маркетинг,
організація закупівлі

спеціаліст
«другої категорії»

Перший ряд, 1

4.

Білик
Валерій Михайлович

Економіка, організація
та планування в-ва

спеціаліст
«другої категорії»

Перший ряд, 4

5.

Орленко
Лариса Євгеніївна

Реклама,
ціноутворення,
логістика

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 5

6.

Гаража
Вікторія Олександрівна

Менеджмент,
бухгалтерський облік

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 6

7.

Ляшенко
Людмила Станіславівна

(Заст. директора з НМР)

Економіка, організація
та планування в-ва

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 7

       Підтримка обдарованих студентів в їх прагненні поглибити знання здійснюється в рамках роботи гуртка «Клуб менеджерів». У цьому напрямку значним досягненням викладачів є підготовка студентів до участі та їх традиційна перемога у різнорівневих (міських, обласних та всеукраїнських) конкурсах бізнес-планів  (Гаража В.О., Чубін Т.К., Білик Н.В.). Розширення світогляду та вміння відстоювати свою позицію здійснюється на заняттях гуртка « Економічних знань та технологічного прогресу (Білик Н.В., Білик В.М., Соколан М.С.). Жваві дискусії відбуваються  щорічно у вигляді дебатів за форматом К.Поппера (Чубін Т.К., Ляшенко Л.С.), на яких в яскравій активній формі з використанням мультимедійної техніки студенти доводять високий рівень економічних знань; підготовка та участь студентів у internet - олімпіадах (Чубін Т.К., Орленко Л.Є.), різнорівневих олімпіадах з бухгалтерського обліку, де наші студенти неодноразово завойовували призові місця (Гаража В.О., Ляшенко Л.С.), доводять, що викладачі комісії економічних дисциплін готують висококваліфікованих спеціалістів.


КОМІСІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Головні завдання: навчати студентів за принципом «вчитися все життя», підвищувати фаховий рівень та удосконалювати знання з охорони та збереження життя.

Проблемне питання: «Активізація роботи студентів сучасними засобами навчання».

       Комісія  була створена у 2001 році,  з метою підвищення якості рівня підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці та практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників в навчальному закладі. Багато зусиль для підвищення якості та ефективності навчання прикладає голова комісії  Волощук А.М.  У 2013 році було створено мультимедійний кабінет охорони праці, обладнаний сучасними засобами навчання, навчальними матеріалами, підручниками, електронними посібниками  (Бардадим В.В.). 

СКЛАД КОМІСІЇ:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

1.

Волощук
Алла 
Миколаївна
(голова комісії)

Охорона праці,
безпека життєдіяльності

спеціаліст
«вищої категорії»

2.

Бардадим
Володими Вікторович
(інженер з охорони праці)

Охорона праці

спеціаліст
«першої категорії»

Студенти різних спеціальностей з великим задоволенням беруть участь у декаді комісії, конкурсі «Кращий знавець охорони праці», «Інспектор з охорони праці», «Охорона праці очима студентів», брейн-ринги, відкриті виховні заходи «Дзвони Чорнобиля» (Волощук А.М.), «Невиробничий травматизм». Викладачі комісії підтримують тісні зв’язки з підприємствами харчової, переробної, машинобудівної галузей України, проводять екскурсії на провідні підприємства України з метою ознайомлення з вимогами безпеки на виробництві. У 2013 році викладач Бардадим В.В. виборов 1 місце у обласному конкурсі «Кращий спеціаліст з охорони праці».

КОМІСІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ   

Викладачі комісії готують фахівців спеціальностей  «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва» та «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Головні завдання: впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес для формування конкурентоспроможного фахівця.

Проблемне питання: «Створення якісного освітнього середовища
для формування свідомого громадянина та  кваліфікованого фахівця в умовах сьогодення».

СКЛАД КОМІСІЇ:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Заславний
Валентин 
Валерійович
(голова комісії)

Архітектура комп’ютера,
мікропроцесорні системи

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 6

2.

Кикоть
Олександр Миколайович

Проектування,
технічні засоби

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 2

3.

Захарчук
Юрій Миколайович

Автоматизація виробництва;
Монтаж та експлуатація

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 3

4.

Ємцев
Олександр Анатолійович

Основи елетротехніки,

спеціаліст
«вищої категорії»

 

5.

Брацюн
Тетяна Петрівна

(Завідувач відділення)

Метрологія,
стандартизація;
експлуатація ТЗА

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 5

6.

Шепталенко
Вікторія Валеріївна

(Методист Смілянської
філії НУХТ)

Основи проектування

спеціаліст
«другої категорії»

Перший ряд, 7

7.

Хвиля
Людмила Володимирівна

Автоматизація технологічних
процесів

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 8

8.

Шкребтій
Андрій 
Петрович
(Заст. директора з АГЧ)

Виробниче навчання

спеціаліст
«першої категорії»

 

            Незважаючи на те, що більшість членів комісії ще вчора були молодими викладачами, слід відмітити, що комісія системно працює над поставленими завданнями: робота з молодими викладачами (Хвиля Л.В.), підготовка  студентів до різнорівневих фахових конкурсів (Заславний В.В, Кикоть О.М.), організація та проведення  науково-практичних, науково-методичних семінарів та різнорівневих конференцій (Брацюн Т.П., Заславний В.В., Захарчук Ю.М.); на високому організаційному рівні проводять загальнотехнікумовські конкурси «Кращий за професією», «На всі руки майстер»  (Хвиля Л.В., Мовчан С.В., Шепталенко В.В.). Велику увагу розвитку матеріально-технічної бази спеціальності приділяють викладачі (Кикоть О.М., Захарчук Ю.М., Заславний В.В. та Шкребтій А.П.).

 

КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Викладачами комісії здійснюється підготовка фахівців спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», а також спеціальності, з якої все і почалося в житті нашого навчального закладу 130 років тому, -  «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів».

Головні завдання: розробка 4- го покоління Галузевого стандарту спеціальності «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів», забезпечення високоякісної підготовки конкурентоспроможних «молодших спеціалістів» для промисловості України.

Проблемне питання:  «Впровадження інноваційних методик навчання, таких як «вебінарів»,  для студентів  заочної форми навчання».

     СКЛАД КОМІСІЇ:

№п/п

ПІБ викладача

Дисципліни, які викладає

Кваліфікаційна категорія

Місце на фото

(зліва - направо)

1.

Лісіцина
Любов 
Іванівна
(голова комісії)

Проектування з САПР;
технологія хлібопекарських виробів,
біохімія

спеціаліст
«вищої категорії»

Другий  ряд, 4

2.

Таран
Вікторія Володимирівна

(Директор Смілянської
філії НУХТ)

Промислова санітарія

спеціаліст
«другої категорії»

Перший ряд, 1

3.

Касян
Ірина Миколаївна
к.т.н.

(Завідувач відділення)

Товарознавство

спеціаліст 
«вищої категорії»

Перший ряд,

2

4.

Заславна
Валентина Олександрівна

Технологія кондитерських виробів,
технологія крохмалю

спеціаліст
«вищої категорії»

Перший ряд, 4

5.

Дем’яненко
Ольга Володимирівна

Технологія макаронних виробів,
мікробіологія,
технологія харчових концентратів

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 1

6.

Глухова
 Надія Володимирівна

Технологія галузі,
хімія сировини виробництва

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 2

7.

Соколан
Марина 
Сергіївна
(Завідувач лабораторією)

 

спеціаліст
«другої категорії»

Другий  ряд, 3

8.

Васюра
Павло Андрійович

Технохімічний контроль виробництва,
метрологія, стандартизація

спеціаліст
«першої категорії»

Другий  ряд, 5

9.

Глухова
Катерина 
Степанівна

Технологія цукру – піску
та цукру – рафінаду;

спеціаліст
«вищої категорії»,
«викладач - методист»

Другий  ряд, 6

  Ґрунтовні знання доводять викладачі комісії щорічно своєю працею, забезпечують коледжу авторитет, а випускникам  вдале працевлаштування за фахом. Викладачі коледжу є розробники вже 3-го покоління Галузевого стандарту спеціальності «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів» (Глухова К.С., Лісіцина Л.І.),  члени Державної акредитаційної комісії. Студенти спеціальності – активні учасники різнорівневих конкурсів. У 2014 році студенти спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» вибороли 1 місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращий за професією» та стали бронзовими призерами у конкурсі «Кращий кулінар» (Заславна В.О., Лісіцина Л.І.). Високий рівень фахової майстерності на своїх заняттях демонструють викладачі комісії (Васюра П.А., Глухова К.С.); викладачі (Соколан М.С., Дем'яненко О.В., Глухова Н.В., Таран В.В. та Касян І.М.) постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності.