Засідання педагогічної ради коледжу

30.08.2018 р. було проведено педагогічну раду коледжу.

На порядку денному педагогічної ради були питання: про підсумки роботи педагогічного колективу в 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р., проблема теплоенергозбереження. Присутні заслухали доповіді  Хоменка О.І., директора коледжу, Ляшенко Л.С., заступника директора з НМР, Кикоть О.В., заступника директора з НВР, Шкребтія А.П., заступника директора з господарської роботи.

Олександр Іванович розпочав свій виступ з вітальних слів з нагоди  початку навчального року та привітав Білик Н.В. з ювілеєм. Перед початком роботи педагогічної ради Хоменко О.І. представив нових членів педколективу: Радзієвського Н.Є., Герасимчук О.А., Тарасюк В.В.

У звітній частині доповіді директор підбив підсумки виконання головних завдань минулого навчального року:

1. Утвердження закладу як сучасного та конкурентоздатного.

2. Формування моделі спеціаліста на основі вимог Національної рамки кваліфікації.

3. Запровадження АСУ Деканат.

4. Реорганізація бібліотеки з метою створення інформаційного середовища.

5. Проходження акредитаційної експертизи спец. ОКС, ОРГ, ПСК.

6. Атестація педагогічних працівників.

7. Розширення послуг з курсової підготовки.

8. Зміцнення матеріально-технічної бази.

9. ДПА у формі ЗНО.

10. Розроблення та затвердження ряду внутрішніх нормативних документів.

11. Викладачами комісії інформатики та комп’ютерних  технологій протестовано модуль «Електронний журнал».

12. Розроблення навчальних програм з переходом на ЄКТС із обсягом 1 кредиту 30 годин.

13. Розпочато роботу над побудовою матриці відповідності результатів навчання та компетентностей.

14. Запровадження відстроченого тестового контролю для перевірки залишкових знань студентів.

На завершення директор  ознайомив із основними завданнями на наступний рік: розробити графік навчального процесу, регламент роботи коледжу, обговорити та затвердити нові навчальні плани, завершити впровадження освітньої програми для здійснення загальноосвітньої  підготовки, завершити розроблення освітніх програм, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, розробити та удосконалити внутрішні нормативні документи, продовжити впровадження модуля «Електронний журнал», продовжити системну роботу із запроваджування АСУ Деканат, акредитувати спец. ВХК, МД, забезпечити якість НМКД та відповідність ліцензійним вимогам, актуалізувати зміст програм, розпочати курси підвищення кваліфікації при Університеті менеджменту освіти, організувати стажування викладачів, наповнення репозитарію, оновити тематику курсового та дипломного проектування, удосконалити критерії оцінювання навчальних досягнень студентів, модернізувати сайт, запровадити індивідуальний навчальний план студента.

У своїй доповіді Ляшенко Л.С., заступник директора з НМР, висвітлила  особливості організації навчального процесу у 2018-2019 н.р. та завдання, які стоять перед педагогічним колективом у новому навчальному році.

У своїй доповіді Кикоть О.В., заступник директора з НВР, підбила підсумки виховної роботи за 2017-2018 н.р., результати проходження ДПА у формі ЗНО.

Шкребтій А.П., заступника директора з господарської роботи, ознайомив із проблемою теплоенергозбереження. Оскільки у місті можливі проблеми з теплопостачанням, було розглянуто питання побудови своєї котельні. Собівартість альтернативного виду опалення порівняно з місцевим теплопостачанням менша, але важко знайти інвестора для будівництва котельні. Нововведення будуть і в електропостачанні: раніше електроенергію надавало Черкасиобленерго, а за новим Законом про ринок електроенергії розподіл електроенергії здійснюватимуть приватні суб’єкти. Тому існують ризики відсутності учасників на відкритих торгах.

31.08.2018 р. було проведено раду класних керівників, на якій було обговорено успішність студентів за 2 семестр 2017-2018 н.р.

Кикоть О.В., заступник директора з НВР, розпочала нараду з привітання з нагоди початку навчального року та побажала усім натхнення, терпіння, наснаги. Баштан Т.А., медсестра коледжу, ознайомила з особливостями проведення медогляду студентів у 2018-2019 н.р. Бардадим В.В. наголосив на проведенні первинного інструктажу із реєстрацією у журналі класного керівника групи.

Олена Вікторівна привітала нових класних керівників, побажала міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та творчих здобутків, вручила журнали класних керівників.

Завідувачі відділень підбили підсумки 2 семестру та ознайомили із рейтингом груп на відділеннях.

Відділення АКС: 1м. – ОКС14 (Кикоть О.М.)

                              2 м. – ПСК16 (Ніколаєнко О.О.)

                                          ПСК17 (Сєразєєва В.В.)

                              3 м. – ПСК15 (Шимчук Л.М.)

                                          КВП14 (Бачмага С.С.)

Відділення ХТМ: 1 м. – ВХК14 (Демченко О.М.)

                                          ВЦР15 (Олійник О.Л.)

                              2 м. – МД17 (Гаража В.О.)

                              3 м. – ВХК15 (Волощук А.М.)

                                         ОРГ17 (Гаража В.О.)

Відділення ІМ: 1 м. – ОМР14 (Строгецька В.М.)

                           2 м. – ОМР17 (Чорна Ж.Л.)

                           3 м. – МЕХ17 (Присяжний В.І.)

Було акцентовано увагу на великій кількості пропусків занять не тільки через хвороби, а й через запізнення та зменшення інтересу до навчання. Основними завданнями на 2018-2019 н.р. є: зв'язок з батьками, активізація студентського самоврядування, збереження контингенту, чітка організація навчання (чіткі вимоги, критерії оцінювання).

фото: 
Українська