Відкрите засідання гуртка англійської мови

Під час викладання іноземної мови найпопулярніші за використанням є  лінгвістичні проекти, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовленнєвих навичок і вмінь, вивчення мовних особливостей, мовних реалій тощо. 

Мета використання проектного методу полягає у формуванні навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні студентів, стимулюванні самостійної дослідницько-пошукової діяльності студентів. 

Основними суб’єктами проекту є студенти, які самостійно опановують теоретичний матеріал, добирають приклади, ілюстрації, готують доповідь для презентації свого проекту тощо. 

Роль викладача є, на перший погляд, другорядною. Проте викладач є керівником, куратором, суддею і  консультантом, який спрямовує діяльність у необхідне русло.

30 травня відбулося відкрите засідання гуртка англійської мови для обдарованої молоді, на якому студенти груп ПСК18 і ОКС18  звітували про свої досягнення і результати у  вивченні іноземної мови, презентуючи  проектні роботи  “Видатні вчені України”.

Цей англомовний захід дав учасникам прекрасну нагоду продемонструвати свої знання, поділитися здобутками, розширити світогляд. Студенти  підготували цікаві презентації, змістовні інформативні доповіді та яскраві виступи. Гуртківці працювали під керівництвом викладача іноземної мови Бардадим А.Ю.

Для кожного учасника цей захід  став позитивним досвідом!

фото: 
Українська