Захист курсових проектів

10 листопада у Коледжі відбувся захист курсових проектів студентами ІV курсу спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", за спеціалізацією "Обслуговування комп`ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем", з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів". Захист проходив у онлайн форматі з використанням сервісу ZOOM.

Курсовий проект виконується з метою закріплення та поглиблення знань, одержаних студентами під час вивчення певної дисципліни. Саме ця робота допомагає студенту систематизувати отримані теоретичні знання та набути практичних навичок з проведення експериментальних досліджень.

Студенти презентували цікаві та  практично значущі проекти. Вітаємо з успішним захистом!

фото: 
Українська