Обсяги державного замовлення

Загальні обсяги прийому вступників з кожної спеціальності (напряму підготовки) по формах навчання не повинні перевищувати визначений Міністерством освіти і науки  ліцензований обсяг.

Обсяги державного замовлення

на прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у 2018 році

(рішення приймальної комісії від 13.07.2018, протокол № 12)

Спеціальність

Cпеціалізація

(освітня програма)

Ліцензо-ваний обсяг На базі 9 класів

На базі 11 класів
(вакантні місця державного замовлення-2017)

Кваліфікований робітник
(денна форма навчання)

Кваліфікований робітник
(заочна форма навчання)

075 Маркетинг Маркетингова діяльність 30 14 0 0 0
073 Менеджмент Організація виробництва 50 15 0 0 0
122 Комп'ютерні науки Обслуговування програмних систем і комплексів 50 25 0 0 0

133 Галузеве машинобудування

 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 50 20 1 5 0
133 Галузеве машинобудування Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв 50 20 0 0 12
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 30 20 0 0 0
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 30 20 1 0 0
181 Харчові технології Виробництво цукристих речовин та полісахаридів 45 1 2 0 0
181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 45 34 0 0 15

 

Українська