Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2018 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

1800
14 липня

1800
01 серпня

1800
07 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

1800
08 серпня

1800
11 серпня

Строки проведення вступних іспитів

з 15 по 22 липня

з 02 до 07 серпня

з 08 по 12 серпня

Строки проведення співбесід

з 15 по 22 липня

з 02 до 04 серпня

з 08 по 12 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за держав­ним (регіональним) замовленням

– не пізніше 1200 05 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 07 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200 08 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
24 липня

– не пізніше 1200
09 серпня

– не пізніше 1200
14 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 28 липня

– не пізніше 1200 12 серпня

– не пізніше 17 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 29 серпня

– не пізніше 29 серпня

– не пізніше 21 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200
30 липня

– не пізніше 1200 14 серпня

– не пізніше 18 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 30 серпня

– не пізніше 30 вересня

– не пізніше 22 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня

– не пізніше 21 серпня

– не пізніше 15 вересня

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 01 серпня

1800 01 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 02 по 07 серпня

з 02 по 07 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 1200
09 серпня

не пізніше 1200
09 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200
14 серпня

не пізніше 1200
14 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

– не пізніше 18 серпня

– не пізніше 18 серпня

Терміни зарахування вступників

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 22 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 22 серпня

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти На основі повної загальної середньої освіти На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали).
 4. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).

 

Українська