Спеціальності

Відділення автоматизації і комп'ютерних систем
Обслуговування програмних систем і комплексів
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)

 Професійні можливості: збір і обробка даних з використанням комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення, робота з базами даних

Може займати посади: технік-програміст, оператор комп’ютерного набору, верстки, технік інформаційно-обчислювального центру.

Сертифікат НД-І №111208

 
Розробка програмного забезпечення
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: створення програмного забезпечення, оброблення даних з використанням програмного забезпечення, робота з базами даних, консультації з питань інформатизації
Може займати посади: технік-програміст І категорії, інженер-програміст ІІІ категорії, технік інформаційно-обчислювального центру

Сертифікат НД-І №111208

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: діяльність щодо забезпечення експлуатації та обслуговування комп’ютеризованих систем автоматизації засобів контролю та вимірювання, систем енергозабезпечення технологічних виробництв різної спрямованості
Може займати посади: технік автоматизованих систем, технік-електромеханік, майстер з автоматизації і телемеханіки, майстер лабораторії контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики (КВП і А), електромеханік

Сертифікат НД-І №111717

 
Обслуговування комп'ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: діяльність щодо обслуговування комп’ютеризованих систем управління, комп’ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах
Може займати посади: технік комп’ютеризованих систем, технік-електронік, технік-програміст, технік-системотехнік

Сертифікат НД-І №111209

 
Відділення інженерної механіки
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: знання та вміння з різноманітних видів обробки металів, пластмас, деревини, каменю; володіння новітніми технологіями підготовки виробництва за допомогою сучасних комп’ютерних систем проектування.
Може займати посади: технолог, конструктор, контролер ВТК, майстер дільниці, оператор на верстатах з ЧПК; виконувати завдання з проектування або з виробничого маркетингу, оператора верстатів з ЧПК, токаря, фрезерувальника.

Сертифікат НД-І №111714

 
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: експлуатація та ремонт сучасного обладнання харчової, переробної промисловості, обладнання автопобутсервісу.
Може займати посади: головний механік підприємства, механік дільниці, майстер по обладнанню, слюсаря-ремонтника, слюсаря-налагоджувальника

Сертифікат НД-І №113785

 
Відділення харчових технологій та менеджменту
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
Професійні можливості: отримує знання та навички для роботи в галузях харчової та переробної промисловості, керування сучасними системами управління технологічними процесами за допомогою комп’ютерної техніки
Може займати посади: лаборант хімічного аналізу, завідувач лабораторії, майстер зміни, майстер виробничої дільниці, технолог
 
Виробництво цукристих речовин та полісахаридів
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
  2 роки 10 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: отримує знання та навички для роботи в галузях харчової та переробної промисловості, керування сучасними системами управління технологічними процесами за допомогою комп’ютерної техніки
Може займати посади: лаборант хімічного аналізу, завідувач лабораторії, майстер зміни, майстер виробничої дільниці, технолог

Сертифікат НД-І №111716

 
Організація виробництва
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 3 роки 6 місяців (денна форма)
  2 роки 6 місяців (заочна форма)
Професійні можливості: організаційно-управлінська діяльність в підрозділах та підприємствах усіх галузей харчової та переробної промисловості усіх форм власності
Може займати посади: організатор виробництва, керівник малого підприємства; референт з основної діяльності; майстер виробничої дільниці; менеджер; диспетчер з відпуску готової продукції

Сертифікат НД-І №111207

 
Маркетингова діяльність
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання: 2 роки 10 місяців (денна форма)
Кваліфікація: агент маркетингових послуг
Професійні можливості: діяльність в галузі маркетингу товарів та послуг
Може займати посади: технічні та торгівельні представники; технік відділу маркетингу; агент торгівельний; представник торгівельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; диллер

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма)
Українська