Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення

на прийом за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у 2021 році

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Ліцензований обсяг

Обсяги державного замовлення

/квота -1

Вступники на основі БЗСО

Вступники на основі ПЗСО

Держ. замовл.

Квота-1

Держ. замовл.

Квота-1

073 Менеджмент

Менеджмент

70

10

1

3

1

075 Маркетинг

Маркетинг

30

13

1

2

1

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

50

25

3

2

1

 

133 Галузеве машинобудування

Комп’ютерні технології в машинобудуванні

150

19

2

5

1

Експлуатація та ремонт технологічного обладнання

19

2

5

1

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

60

38

4

2

1

181 Харчові технології

Виробництво цукристих речовин та експертиза якості харчової продукції

150

15

2

4

1

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

20

2

4

1