Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2021 році

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Початок прийому заяв та документів

29 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспитів

1800
13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів

Строки проведення вступних іспитів

з 14 по 24 липня

Строки проведення співбесід

з 14 по 24 липня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (регіональним) замовленням

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зультатами співбесіди та за квотами-2

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за результатами співбесіди та за квотами-2

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
27 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 29 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше    2 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1800 31 липня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 03 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 09 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

Терміни додаткового (на вільні місця) зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 31 серпня

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспитів

1800
26
липня

1800
26
липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів

1800
02
серпня

1800
02
серпня

Строки проведення вступних іспитів для вступу на місця державного замовлення

з 01 по 13 липня

з 01 по 13 липня

Строки проведення вступних іспитів для вступу на місця за кошти фізіичних та/або юридичних осіб з 14 липня по 20 липня (додаткова сесія - з 21 липня по 02 серпня) з 27 липня по 02 серпня

Строки проведення співбесід

з 24 до 29 липня

з 27 липня по 02 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (регіональним) замовленням

– не пізніше 1200 05 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зультатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 06 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за результатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200 07 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників (у тому числі за квотами-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
05
серпня

– не пізніше 1200
05
серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 09 серпня

– не пізніше 1200 10 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 15 серпня

– не пізніше 15 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 14 серпня

– не пізніше 1200 12 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200 20 серпня – не пізніше 1200 16 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 20 серпня

– не пізніше 18 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

Терміни додаткового зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 30 вересня

– не пізніше

30 вересня

 

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

180002 серпня

180002 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 03 по 07 серпня

з 03 по 07 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 1200
10 серпня

не пізніше 1200
10 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200
10 серпня

не пізніше 1200
10 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

не пізніше 12 серпня

– не пізніше 12 серпня

Терміни зарахування вступників

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 1200 17 вересня
 

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали) (за наявності)
 4. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта)
 11. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).