Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2022 році

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Початок прийому заяв та документів

30 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди або вступні іспити

1800
13 липня

Строки проведення вступних іспитів

з 14 по 23 липня

Строки проведення співбесід

з 14 по 23 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200

26 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200

28 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 2 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1800 30 липня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 03 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (або регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди або вступні іспити

1800
26
липня

1800
01
серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають  співбесіди або вступні іспити

1800
03
серпня

1800
06
серпня

Строки проведення вступних іспитів та співбесід

з 21 липня по 02 серпня

з 02 по 05 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (або регіональним) замовленням

– не пізніше 1200 05 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зультатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 06 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за результатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200 08 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників (зокрема за квотами-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
08
серпня

– не пізніше 1200
07
серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 11 серпня

– не пізніше 1200 11 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 14 серпня

– не пізніше 14 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 15 серпня

– не пізніше 1200 12 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200 18 серпня – не пізніше 1200 15 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 22 серпня

– не пізніше 22 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

180001 серпня

180001 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 02 по 06 серпня

з 02 по 06 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1200
08 серпня

не пізніше 1200
08 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

не пізніше 1200
13 серпня
не пізніше 1200
13 серпня

Терміни зарахування вступників

на місця державного (регіонального) замовлення
не пізніше 1200
14 серпня

на місця державного (регіонального) замовлення
не пізніше 1200
14 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 1200

15 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 1200

15 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали) (за наявності)
 4. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта)
 11. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).