Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

 

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2019 році

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

1800
13 липня

1800
22 липня

1800
29 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

1800
29 липня

1800
03 серпня

Строки проведення вступних іспитів

з 14 по 21 липня

з 23 до 28 липня

з 30липня по 03 серпня

Строки проведення співбесід

з 14 по 21 липня

з 23 до 25 липня

з 01 по 03 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за держав­ним (регіональним) замовленням

– не пізніше

1200  01 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 03 серпня

Терміни зарахування вступників на навчанняна місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200

 04 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
23 липня

– не пізніше 1200
01 серпня

– не пізніше 1200
05 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 

27 липня

– не пізніше 1200 

05 серпня

– не пізніше 1200
07 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 31 липня

– не пізніше 15 серпня

– не пізніше 09 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1800
29 липня

– не пізніше 1200

 06 серпня

– не пізніше 1200
12 серпня

Терміни зарахування вступників на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 01 серпня

– не пізніше 1200

16 серпня

не пізніше 1200 16 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 06 серпня

– не пізніше 20 серпня

– не пізніше 21 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

-до 15 вересня

-до 15 вересня

-до 15 вересня

Терміни додаткового (на вільні місця) зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 30 серпня

– не пізніше 30 вересня

– не пізніше 30 вересня

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

1800 01 серпня

1800 01 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 02 по 07 серпня

з 02 по 07 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

-не пізніше 1200
09 серпня

не пізніше 1200
09 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200
13 серпня

не пізніше 1200
13 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

– не пізніше 16 серпня

– не пізніше 16серпня

Терміни зарахування вступників

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 120017серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб
– не пізніше 120017серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб ((додаткове зарахування на вільні місця)
–  не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб ((додаткове зарахування на вільні місця)
–  не пізніше 22 серпня

  Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14)  місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали).
 4. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Шість фотокарток (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).