Спеціальності

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРИСТИХ РЕЧОВИН ТА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у розробці і впровадженні технологічних процесів і режимів виробництва цукристих речовин, експертиза якості продукції
ПОСАДИ
 • технолог
 • завідувач лабораторії
 • майстер зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • лаборант хімічного аналізу

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у розробці і впровадженні технологічних процесів хлібопекарського, кондитерського, макаронного та харчоконцентратного виробництва, контроль якості продукції
ПОСАДИ
 • технолог
 • завідувач лабораторії
 • майстер зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • лаборант хімічного аналізу

073 МЕНЕДЖМЕНТ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в виробничих підрозділах підприємства
ПОСАДИ
 • помічник керівника виробничого підрозділу
 • організатор з персоналу
 • диспетчер виробництва
 • диспетчер з відпуску готової продукції
 • офіс-менеджер

075 МАРКЕТИНГ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МАРКЕТИНГ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність в галузі маркетингу товарів та послуг
ПОСАДИ
 • технічний та торгівельний представник
 • технік відділу маркетингу
 • агент торгівельний
 • представник торгівельний
 • торговець комерційний
 • організатор із збуту, диллер

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Експлуатація та ремонт машин і механізмів
ПОСАДИ
 • механік дільниці
 • майстер по обладнанню
 • слюсар-ремонтник
 • слюсар-налагоджувальник

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Комп'ютерні технології в машинобудуванні
ПОСАДИ
 • технік-технолог
 • технік конструктор
 • технік із стандартизації
 • оператор верстатів з ПК
 • токар
 • фрезерувальник

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Застосування промислових приладів, засобів автоматизації, налагодження і технічне обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Обслуговування комп'ютеризованих систем управління, комп'ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах
ПОСАДИ
 • технік-електромеханік
 • технік автоматизованих систем
 • майстер з автоматизації і телемеханіки
 • майстер лабораторії КВП і А
 • електромеханік
 • технік із системного адміністрування
 • технік-програміст
 • технік-системотехнік

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обслуговування та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем
ПОСАДИ
 • технік-програміст
 • технік з конфігурованої комп'ютерної системи
 • фахівець з інформаційних технологій
 • технік із системного адміністрування