Спеціальності

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРИСТИХ РЕЧОВИН ТА ПОЛІСАХАРИДІВ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з харчових технологій
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у розробці і впровадженні технологічних процесів і режимів виробництва цукристих речовин та полісахаридів
ПОСАДИ
 • технолог
 • завідувач лабораторії
 • майстер зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • лаборант хімічного аналізу

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з харчових технологій
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у розробці і впровадженні технологічних процесів хлібопекарського, кондитерського, макаронного та харчоконцентратного виробництва, контроль якості продукції
ПОСАДИ
 • технолог
 • завідувач лабораторії
 • майстер зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • лаборант хімічного аналізу

073 МЕНЕДЖМЕНТ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з менеджменту
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в виробничих підрозділах підприємства
ПОСАДИ
 • помічник керівника виробничого підрозділу
 • організатор з персоналу
 • диспетчер виробництва
 • диспетчер з відпуску готової продукції
 • офіс-менеджер

075 МАРКЕТИНГ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МАРКЕТИНГ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з маркетингу
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність в галузі маркетингу товарів та послуг
ПОСАДИ
 • технічний та торгівельний представник
 • технік відділу маркетингу
 • агент торгівельний
 • представник торгівельний
 • торговець комерційний
 • організатор із збуту, диллер

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з галузевого машинобудування
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
ПОСАДИ
 • механік дільниці
 • майстер по обладнанню
 • слюсар-ремонтник
 • слюсар-налагоджувальник

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з галузевого машинобудування
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
ПОСАДИ
 • технік-технолог
 • технік конструктор
 • технік із стандартизації
 • оператор верстатів з ПК
 • токар
 • фрезерувальник

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Застосування промислових приладів, засобів автоматизації, монтажних виробів, матеріалів, інструментів для здійснення монтажу, налагодження і технічного обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
ПОСАДИ
 • технік-електромеханік
 • технік автоматизованих систем
 • майстер з автоматизації і телемеханіки
 • майстер лабораторії КВП і А
 • електромеханік

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ІНТЕГРОВАНИХ І РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обслуговування комп'ютеризованих систем управління, комп'ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах
ПОСАДИ
 • технік із системного адміністрування
 • технік-програміст
 • технік-системотехнік

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ

КВАЛІФІКАЦІЯ
Молодший спеціаліст з комп’ютерних наук
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обслуговування та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем
ПОСАДИ
 • технік-програміст
 • технік з конфігурованої комп'ютерної системи
 • фахівець з інформаційних технологій
 • технік із системного адміністрування