Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення

на прийом за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у 2023 році

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Ліцензований обсяг

Обсяги державного замовлення

Вступники на основі БЗСО

Вступники на основі ПЗСО

Держ. замовл.

Держ. замовл.

073 Менеджмент

Менеджмент

70

8

2

075 Маркетинг

Маркетинг

30

13

2

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

50

25

-

 133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

150

35

10

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

60

30

5

181 Харчові технології

Харчові технології

150

30

10