Обсяги державного замовлення

Загальні обсяги прийому вступників з кожної спеціальності (напряму підготовки) по формах навчання не повинні перевищувати визначений Міністерством освіти і науки  ліцензований обсяг.

Обсяги державного замовлення

на прийом за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у 2020 році

 

Спеціальність

Cпеціалізація

(освітня програма)

Ліцензо-ваний обсяг На основі БЗСО (9 класів)

На основі ПЗСО (11 класів)
(вакантні місця державного замовлення-2019)

На основі ПЗСО

(11 класів)

(заочна форма навчання)

 

Кваліфікований робітник
(денна форма навчання)

Кваліфікований робітник
(заочна форма навчання)

075 Маркетинг Маркетинг 30 15 0 0 0 0
073 Менеджмент Менеджмент 50 13 0 0 0 0
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 50 25 0 0 0 0

133 Галузеве машинобудування

 

Комп'ютерні технології в машинобудуванні 50 18 0 0 0 0
133 Галузеве машинобудування Експлуатація та ремонт машин і механізмів 50 17 0 3 0 2
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 60 37 0 0 0 0
181 Харчові технології Виробництво цукристих речовин та експертиза якості харчової продукції 45 15 0 0 0 0
181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 45 15 0 0 0 0