Спеціальності

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ⁄ FOOD PROCESSING

ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМКИ

Виробництво цукристих речовин

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

Зберігання та переробка зерна

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Організація та ведення технологічного процесу виробництва, контроль якості харчової продукції
ПОСАДИ
 • фахівець з виробництва (технік-технолог за напрямком)
 • технік-лаборант
 • інспектор з контролю якості продукції
 • майстер виробничого навчання
 • помічник керівника виробничого підрозділу
 • бригадир на дільницях основного виробництва

073 МЕНЕДЖМЕНТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

МЕНЕДЖМЕНТ ⁄ MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Управління співробітниками, а також ключовими ресурсами організації
ПОСАДИ
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління
 • технічний фахівець в галузі управління
 • помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • помічник керівника виробничого підрозділу
 • менеджер проекту
 • менеджер з персоналу
 • менеджери по закупкам, продажах

075 МАРКЕТИНГ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

МАРКЕТИНГ ⁄ MARKETING AND ADVERTISING

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дослідження ринків і смаків споживачів, створення та реалізація маркетингової стратегії, розробка брендингу, проведення рекламних кампаній
ПОСАДИ
 • дилер
 • технічний та торговельний представник
 • агент комерційний
 • комівояжер
 • мерчендайзер
 • організатор із збуту
 • брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів
 • торговельний брокер (маклер)
 • агент рекламний
 • фахівець в галузі управління
 • Фахівець з інтерв'ювання

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ⁄ MECHANICS AND METAL TRADES

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розробка елементів конструкцій, технологій виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування з використанням сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій та технічних засобів
ПОСАДИ
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • технік з механізації трудомістких процесів
 • технік-технолог (механіка)
 • технік-конструктор (механіка)
 • технік з підготовки виробництва
 • налагоджувальник (оператор) верстатів з ПК
 • механік дільниці

174 АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА ⁄ ELECTRONICS AND AUTOMATION

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Застосування сучасних комп`ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки на галузевих підприємствах.

Обслуговування сучасних систем автоматизації та робототехніки із застосуванням новітніх програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.

Розробка та адміністрування прикладного програмного забезпечення для автоматизованих та робототехнічних систем.

ПОСАДИ
 • технік з автоматизації виробничих процесів
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • технік-електромеханік
 • технік-системотехнік
 • технік із системного адміністрування
 • технік-програміст
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • контролер роботів
 • майстер з автоматизації і телемеханіки
 • майстер лабораторії КВП і А

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ⁄ SOFTWARE AND APPLICATIONS DEVELOPMENT AND ANALISES

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розробка, обслуговування та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем
ПОСАДИ
 • технік-програміст
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • технік із системного адміністрування
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)