Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2023 році

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

за денною (дуальною) формою навчання

Основний етап

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 23 червня

Початок прийому заяв та документів 30 червня

Закінчення прийому заяв та документів

1800
13 липня

Строки проведення співбесід

з 14 по 22 липня

Оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування за відповідним джерелом фінансування

– не пізніше 1200
26 липня

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 29 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше  1200 02 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1800 31 липня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 03 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (або регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня

Спеціальний конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

Додатковий етап І

Початок прийому заяв та документів

14 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

– не пізніше 1200
25 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200
29 серпня

Терміни додаткового зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200
 31 серпня

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна (дуальна) форма навчання

Заочна форма навчання

Основний етап

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 3 липня

з 3 липня
Початок прийому заяв та документів 10 липня 10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди

1800
31 липня

1800
31 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання)

1800
09 серпня

1800
09 серпня

Строки проведення співбесід

з 01 по 09 серпня

з 01 по 09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за відповідним джерелом фінансування

– не пізніше 1200 11 серпня

– не пізніше 1200 11 серпня

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 18 серпня

– не пізніше 1200 18 серпня

Зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 19 серпня

– не пізніше 1200 19 серпня

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200 29 серпня

– не пізніше 1200 29 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 1200 31 серпня

– не пізніше 1200 31 серпня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти

– не пізніше 31 серпня

– не пізніше 31 серпня

Спеціальний конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

1800 09 серпня

1800 09 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 1200
10 серпня

не пізніше 1200
10 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

не пізніше 1200
18 серпня

не пізніше 1200
18 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 1200
31 серпня

не пізніше 1200
31 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 5. Ідентифікаційний номер (копія).
 6. Документи, що підтверджують право на пільги.
 7. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 8. Свідоцтво про народження (копія)
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали) (за наявності)
 4. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта)
 10. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 5. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).