Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів

Терміни прийому документів та проведення вступних іспитів у 2020 році

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

30 червня

13 серпня

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспитів

1800
13 липня

1800
22
серпня

1800
29
серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів

1800
01
вересня

1800
03 вересня

Строки проведення вступних іспитів

з 14 по 21 липня

з 23 до 29 серпня

з 30 серпня до 03 вересня

Строки проведення співбесід

з 14 по 21 липня

з 25 до 28 серпня

з 01 до 03 вересня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним (регіональним) замовленням

– не пізніше 1200 03 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зультатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 04 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за результатами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200 07 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
23 липня

– не пізніше 1200
03
вересня

– не пізніше 1200
04 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 27 липня

– не пізніше 1200 07 вересня

– не пізніше 1200
10 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше  31 липня

– не пізніше 18 вересня

– не пізніше 16 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1800 29 липня

– не пізніше 1200 13 вересня

– не пізніше 1200
1
4 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 31 липня

не пізніше 1200 19 вересня

– не пізніше 1200
17 вересня

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 06 серпня

– не пізніше 21 вересня

– не пізніше 18 вересня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

до 15 вересня

Терміни додаткового (на вільні місця) зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 31 серпня

– не пізніше 30 вересня

– не пізніше

30 вересня

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  роводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

30 червня

30 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

180001 серпня

180001 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 02 по 07 серпня

з 02 по 07 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 1200
10 серпня

не пізніше 1200
10 серпня

Термін оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200
10 серпня

не пізніше 1200
10 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

не пізніше 12 серпня

– не пізніше 12 серпня

Терміни зарахування вступників

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

на місця державного (регіонального) замовлення
– не пізніше 15 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб (додаткове зарахування на вільні місця)
– не пізніше 30 серпня

Додатковий конкурсний відбір на звільнені (розділ 14) місця

до 15 вересня

до 15 вересня

 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

На основі базової загальної середньої освіти

На основі повної загальної середньої освіти

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник"

 1. Заяву.
 2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Ідентифікаційний номер (копія).
 7. Документи, що підтверджують право на пільги.
 8. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал).
 3. Сертифікати українського центру оцінювання якості освіти (оригінали) (за наявності)
 4. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 5. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 6. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 7. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 8. Ідентифікаційний номер (копія).
 9. Документи, що підтверджують право на пільги.
 10. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта)
 11. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).
 1. Заяву.
 2. Диплом кваліфікованого робітника  з додатком (оригінал).
 3. Чотири фотокартки (розміром 3х4).
 4. Медична довідка (форма 0-86о) та календар щеплень.
 5. Договір (складається на місці для осіб, які вступають на платній основі).
 6. Завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).
 7. Ідентифікаційний номер (копія).
 8. Документи, що підтверджують право на пільги.
 9. Паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) подаються особисто (копія).