Абітурієнту

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Смілянський коледж харчових технологій запрошує на навчання!

Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій оголошує  набір на 2019/2020 н. р. за спеціальностями:

 • 122 Комп'ютерні науки (програмісти)
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (електромеханіки та техніки комп’ютерних систем, спеціалісти з автоматизації виробництв)
 • 133 Галузеве машинобудування (механіки, техніки з ремонту та експлуатації обладнання  та технологи машинобудування)
 • 181 Харчові технології (технологи харчових виробництв)
 • 075 Маркетинг (маркетологи)
 • 073 Менеджмент (менеджери)

Прийом до коледжу здійснюється:

 • на базі 9 класів - на І курс денної форми навчання
 • на базі 11 класів - на вакантні місця ІІ курсу денної форми навчання
 • на базі  ПТУ - на ІІ курс денної форми навчання та на заочну форму навчання

 

 

В обсязі державного замовлення навчання БЕЗКОШТОВНЕ

Прийом документів проводиться:

 • з 1  липня по 13 липня (для вступників на базі 9 класів),
 • з 10 липня  по 22 липня (для вступників на базі 11 класів),
 • з 1 липня по  1 серпня (для вступників на базі ОКР "Кваліфікований робітник")

Вступні випробування з 15 по 07 серпня

Шановні випускники 11-х класів!

2 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

і Ви  - студент Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій.

 

В подальшому  за 2-3 роки Ви можете отримати університетський диплом у закладах вищої освіти України.

При вступі подаються сертифікати ЗНО: українська мова і  література (обов’язково)  та на вибір: математика, історія України, фізика, біологія, географія.

 

Готуємо фахівців за спеціальностями:

 • Харчові технології
 • Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
 • Галузеве машинобудування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Компютерні науки

Коледж надає місця в гуртожитку іногороднім студентам.

 

Чекаємо на Вас!

Завжди раді Вам!

Розділ: 

Консультації до вступних іспитів

До уваги абітурієнтів!

Консультації до вступних іспитів будуть проводитися за наступним графіком:

 

Предмет

Дата

Час

Математика

15 липня 2019р.

9:00

Українська мова

17 липня 2019р.

9:00

Розділ: 

Права та обов’язки абітурієнта під час проходження вступних випробувань

Права та обов’язки абітурієнта під час проходження вступних випробувань

Абітурієнт МАЄ ПРАВО на:

 • отримання консультацій щодо процедури проведення вступного випробування до початку роботи абітурієнтом над завданнями;
 • виконання завдань, що відповідають вимогам програм вступних випробувань, що затверджені заступником Голови приймальної комісії, директором коледжу;
 • ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення вступного випробування;
 • безпечні умови під час проходження вступних випробувань;
 •  доступ до інформації про: 

-          мету та програми випробувань;
-          порядок проходження вступного випробування;
-          час та місце проведення вступних випробувань;
-          використання в пунктах проходження вступних випробувань технічних засобів (засоби відеоспостереження тощо);
-          порядок визначення результатів вступного випробування; 

-          спосіб і час оголошення результатів вступного випробування;

·                     апеляції щодо порушення процедури проведення вступного випробування та щодо результатів вступного випробування;

·                     абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі вступних випробувань, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Абітурієнт ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ :

 • ознайомитися з інформацією про порядок проходження вступного випробування;
 • ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у вступних випробуваннях;
 • своєчасно прибути до Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ з необхідними для проходження вступного випробування оригіналами документів (паспорта (свідоцтва про народження), повідомлення про вступні випробування);
 • виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять вступні випробування;
 • після закінчення роботи над вступним випробуванням повернути бланки відповідей особам, які проводять вступне випробування, засвідчити цей факт підписом в аудиторному бланку видачі-повернення бланків вступних випробувань ;
 • не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають на вступному випробуванні;
 • не проносити до місця проходження вступного випробування  небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників вступних випробувань, перешкоджати процесу проведення вступного випробування;
 • не користуватися в місці проведення вступних випробувань будь-якими засобами зв’язку, пристроями зчитування (фіксації), збереження та відтворення інформації;
 • протягом часу, відведеного для вступного випробування

                       не заважати іншим абітурієнтам працювати над завданнями, а також особам, які проводять вступне випробування, виконувати покладені на них обов’язки; 
                       не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;
                       не мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

УВАГА! У разі порушення вищезазначених вимог абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над завданнями  і на вимогу осіб, які організовують та проводять вступне випробування, повинен здати бланки відповідей, оформити Акт про порушення абітурієнтом процедури проходження вступного випробування та залишити аудиторію, в якій проводиться вступне випробування.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!

Додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу для вступників на основі базової загальної середньої освіти становить до 4 балів і визначається відповідно до «Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів Національного університету харчових технологій у 2018 році».

Додаток № 6

Перелік  спеціальностей,
на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу
для вступу до цього вищого навчального закладу

Шифр

галузі

Найменування галузі знань

Спеціальність

Код

спеціальності

13

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

133

15

Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

18

Виробництво та технології

Харчові технології

181


Переведення балів іспитів підсумкової атестації
вступникам до коледжів на основі базової загальної середньої освіти
за шкалою від 0 до 2 балів

 

Результати іспиту підсумкової атестації

Кількість балів

12

2,0

11

2,0

10

2,0

9

1,8

8

1,6

7

1,4

6

1,2

5

1,0

4

0,8

3

0

2

0

1

0

0

0

 

 

Розділ: 
Підписатися на RSS - Абітурієнту