Захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

25-26 червня в СТФК НУХТ відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти 4 курсу спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

До захисту було представлено 28 кваліфікаційних робіт у напрямках розробки робочих проектів систем автоматизації, розробки SCADA-систем та систем управління з використанням сучасних технологій проєктування.

Комісія на чолі з Андрієм Климнюком, начальником служби з АСКВ Миронівського МПЗ «Легко», заслухала всі доповіді та відзначила досить високий рівень підготовки молодих спеціалістів.  

Комісія високо оцінила рівень підготовки здобувачів освіти. Особливо комісія відмітила високий рівень знань та навичок студентів Булатніков Артур, Кирилюк Дмитро, Лукашенко Юрій, Тарасюк Андрій, Онуферко Єва, Шумський Олександр.

За підсумками захисту кваліфікаційних робіт випускникам присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр з автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій».

Перший етап пройдено успішно, а попереду ще багато нових звершень.

Бажаємо успіхів нашим випускникам!

фото: 
Українська